Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Založenie živnosti v 2017 – ohlasovacie povinnosti

V prípade, že sa rozhodnete si založiť živnosť, netreba zabudnúť na ohlasovacie povinnosti, ktoré sú s týmto krokom späté. Po novom už niektoré kroky za podnikateľov rieši jednotné kontaktné miesto (tzv. JKM).

Založenie živnosti môže prebehnúť buď osobne – na živnostenskom úrade v mieste trvalého pobytu osoby, alebo elektronicky – prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Možnosť elektronického založenia majú však len tie osoby, ktoré disponujú občianskym preukazom s čipom a čítačkou. Netreba zabudnúť, že pre založenie živnosti je nutné splniť základné podmienky pre prevádzkovanie živnosti a to:

  • vek 18 rokov
  • spôsobilosť na právne úkony
  • bezúhonnosť.

V prípade, že sa rozhodnete pre osobnú návštevu úradu, je potrebné si so sebou priniesť občiansky preukaz a e-kolok (za napríklad každú otvorenú živnosť je výška poplatku 5 EUR). Ešte predtým, ako sa rozhodnete pre založenie živnosti, odporúčame Vám, aby ste si prešli zoznam so živnosťami, ktoré sú verejne dostupné. Samozrejme je nutné tiež zistiť, či živnosť, o ktorú máte záujem nie je náhodou viazanou živnosťou, nakoľko na jej získanie je nutné disponovať určitými podmienkami.

Keď už budete disponovať živnostenským oprávnením, daňový úrad by Vám mal vydať kartičku s číslom DIČ (tzv. daňové identifikačné číslo). Zvyčajne tento krok za Vás urobím JKM, avšak  z vlastnej praxe odporúčame telefonicky zistiť na príslušnom daňovom úrade, či takúto žiadosť obdržali. V prípade, že u podnikateľa nastanú zmeny v údajoch, alebo zanikne daňová povinnosť, je nutné túto informáciu daňovému úradu oznámiť do 15 dní.

Čo sa týka Sociálnej poisťovne, v tomto prípade nevzniká žiadna ohlasovacia povinnosť, nakoľko v prvom roku podnikania sa podnikateľa netýkajú úhrady odvodov do tejto poisťovne. Samozrejme, ak sa podnikateľ rozhodne dobrovoľne platiť niektoré z odvodov, je nutné Sociálnu poisťovňu o tom informovať. Taktiež je nutné  Sociálnu poisťovňu informovať v prípade, ak u podnikateľa príde k zmenám napríklad mena či  priezviska alebo trvalého pobytu a to do 8  dní (prostredníctvom príslušného formulára, Registračný list FO).  Oznamovacia povinnosť však vzniká na strane Sociálnej poisťovne, ktorá podnikateľovi písomne oznámi vznik alebo zánik poistenia a tiež výšku úhrad.

Čo sa týka zdravotnej poisťovne, tento krok absolvuje za podnikateľa opäť JKM. Samostatne zárobkovo činné osoby nemajú podľa nových pravidiel povinnosť oznamovať výšku preddavkov na poistné. Tiež sa zrušila povinnosť vykazovania výšky preddavku na poistné do 08.01, v prípade, že táto osoba zmenila svoju zdravotnú poisťovňu.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.