Povinnosti zamestnávateľa voči novému zamestnancovi

Chcete si zamestnať vo firme nového zamestnanca, ale neviete aké máte nahlasovacie povinnosti? Poznáte časové lehoty a spôsob nahlasovacích povinností? V našom článku sa pokúsime v...