Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práce študenta   – znejú Vám uvedené pojmy podobne? Nie ste si istí, aké rozdiely...