Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Sociálna poisťovňa – prehľad zmien od 2017 v kocke

Ako sme už upozorňovali v našich článkoch, s príchodom nového roka prichádzajú zmeny týkajúce sa nie len podnikateľského sektora, ale širokej verejnosti v rámci Sociálnej poisťovne. Medzi významné aspekty patrí napríklad zmena dôchodkového veku, zvyšovanie vymeriavacích základov pre samostatne zárobkovo činné osoby alebo navýšenie sadzby príspevku do II. piliera.

Od 01. 01. 2017 príde k zmene odchodu do starobného dôchodku pre osoby,  ktoré sa narodili po dátume 31. 12. 1954. Výnimku budú však stále tvoriť tí, ktorým ostane znížený dôchodkový vek a to už z niekoľkých dôvodov – napríklad počet vychovaných detí alebo z dôvodu pracovnej kategórie. Pre rok 2017 bude teda dôchodkový vek určený na 62 rokov a 76 dní.

Ďalšou zmenou v roku 2017 bude navýšenie dôchodkových dávok, o ktorú netreba Sociálnu poisťovňu žiadať, pretože sa zvyšuje automaticky. Ak ide o starobný dôchodok, ten bude zvýšení o 8,2 EUR, v prípade predčasného starobného dôchodku bude suma navýšená o 7,9 EUR, v prípade invalidného dôchodku nad hodnotou 70 % ide o sumu 7,1 EUR, v prípade invalidného dôchodku max. do hodnoty 70 % ide o sumu 4 EUR, v prípade vdovského dôchodku ide o sumu 5,3 EUR a sirotský dôchodok bude navýšený o sumu 2,6 EUR.

Pre samostatne zárobkovo činné osoby sa od roku 2017 bude upravovať minimálny a maximálny vymeriavací základ. V súčasnosti je minimálny vymeriavací základ v hodnote 429 EUR, po novom pôjde o hodnotu 441,5 EUR. V prípade maximálneho vymeriavacieho základu, ktorého súčasná hodnota je 4290 EUR, bude jeho hodnota v novom roku 6181 EUR.

Od nového roka príde k navýšeniu tiež úrazovej renty o 2 %. O toto percento tiež vzrastú maximálne úrazové dávky. Maximálna hodnota jednorazového odškodnenia za manžela/manželku bude v hodnote 53503,2 EUR. V prípade nezaopatrených detí pôjde o rovnakú sumu. Maximálna náhrada za náklad spojený s pohrebom (manžel/manželka/nezaopatrené deti) bude v novom roku stanovená na výšku 2675,7 EUR.

Ďalšou zmenou bude navýšenie nemocenskej dávky z dôvodu navýšenia maximálnych vymeriavacích základov. Ak situácia nastane po 31. 12. 2016, nemocenská dávka sa stanoví z maximálneho denného vymeriavacieho základu určeného z hodnoty 1766 EUR. Maximálny denný vymeriavací základ sa navýši zo súčasnej sumy 42,3124 EUR na hodnotu 58,0603 EUR. Osobám, ktorým teda vznikne táto udalosť, bude vyplatené nemocenské vo výške 990 EUR mesačne (v prípade 31- dňového mesiaca) a 958 EUR (v prípade 30- dňového mesiaca), materské 1260 EUR mesačne (v prípade 31- dňového mesiaca) a 1219,3 EUR mesačne (v prípade 30- dňového mesiaca).

Navýšenie dávok sa dotkne taktiež dávky v nezamestnanosti. Tento druh dávok sa mení vždy k 01. 07. V novom roku teda bude maximálna dávka v hodnote 900 EUR (v prípade 31- dňového mesiaca) a 871 EUR (v prípade 30- dňového mesiaca).

Od nového roka sa tiež bude upravovať sadzba do II. piliera, ktorá bude predstavovať 4 % z vymeriavacieho základu, t. j. 4,25 %. Sadzba sa bude každoročne navyšovať o 0,25 % až do roku 2024, kedy dosiahne hodnotu 6 % z vymeriavacieho základu. Pre rok 2017 pôjde o hodnotu 9,75 % z vymeriavacieho základu.

Pre mzdových účtovníkov prinesie nových rok zmenu v odosielaní evidenčných listov (v praxi nazývane „ELDP“), ktoré bude možné posielať výlučne elektronicky. Doposiaľ bola možnosť tieto listy predkladať aj papierovo (v prípade, ak mal zamestnávateľ do 20 zamestnancov), čo však úplne nahradí elektronický spôsob.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.