Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Pozor na vychádzky v rámci PN-ky

Mnoho zamestnávateľov a zamestnancov sa na nás obracia s otázkou, ako je to s neobmedzenou vychádzkou v rámci čerpania tzv. PN-ky. Je táto problematika v rámci personalistiky vôbec možná?

S otázkou sme sa obrátili priamo na Sociálnu poisťovňu, ktorá nám urobila v tejto záležitosti  jasno. Časové rozpätie vychádzok počas dočasnej PN-ky určuje výlučne ošetrujúci lekár – čiže buď všeobecný lekár, alebo lekár so špecializáciou v odbore gynekológia  a pôrodníctvo, s ktorým má ošetrovaný pacient uzatvorenú zmluvu o poskytnutí zdravotných služieb.

V prípade, že povaha choroby umožňuje pacientovi vychádzku počas dňa, môže lekár počas dočasnej PN povoliť tieto vychádzky, ktoré sú časovo obmedzené s prihliadnutím na závažnosť choroby. Taktiež lekár poistenca informuje, či a a v akom rozsahu môže vykonávať bežné aktivity, prípadne aj tie pracovné. Vychádzky sa určia v rozsahu 4 hodín denne, najčastejšie je to medzi 10 – 12 hod. a 14 – 16 hod. Lekár však tieto hodiny môže zmeniť, alebo úplne zrušiť. Sú len výnimočné situácie, kedy stav pacienta dovoľuje aj iné časové rozpätie prechádzky, čiže nad rámec 4 hodín denne. Z toho titulu môžeme konštatovať, že paušálne určenie vychádzok nad rámec 4 hodín denne, nie je odôvodnené. V prípade kontroly môže byť opodstatnenosť stanovených vychádzok posúdená z pohľadu spôsobilosti na prácu prostredníctvom posudkového lekára.

 

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.