Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Podvojné účtovníctvo – účtovná závierka za 2016

Účtovnú závierku v sústave podvojného účtovníctva zostavuje ten subjekt, ktorého sa dotýka legislatíva zákona č. 431/2002 Z. z. a ten subjekt, ktorému legislatíva nariaďuje viesť svoje účtovníctve v sústave podvojného účtovníctva. Z praxe teda môžeme konštatovať, že takúto závierku zostavujú všetky právnické osoby (ak neúčtujú účtovníctvo v sústave jednoduchého účtovníctva), subjekty, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri SR; zahraničné osoby, ktoré disponujú na Slovensku podnikateľskými aktivitami, alebo fyzické osoby/samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa dobrovoľne rozhodli viesť svoje účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva.

Čo sa týka veľkosti subjektov, tie sa členia na mikro účtovné jednotky, malé účtovné jednotky alebo veľké účtovné jednotky. Podmienky, na základe ktorých sa trieda účtovné jednotky závisí od niekoľkých faktorov, a to napríklad celková suma jeho majetku, čistý obrat subjektu a jej priemerný počet zamestnancov.

Účtovnú závierku subjekt zostaví za rok 2016 do termínu 31. 03. 2017 v prípade, že daňovému úradu neoznámil odklad na podanie daňového priznania. O možnosti predĺženia podania daňového priznania sme sa venovali v článku – https://www.uctujto.sk/danove-priznanie-2017-odklad-podania/.

V prípade, že účtovná jednotka sa riadi hospodárskym rokom, závierku zostavuje do 3 mesiacov po skončení hospodárskeho roka. Účtovnú závierku subjekt predkladá svojmu daňovému úradu, ktorá ju ďalej odošle do registra účtovných závierok (v minulosti museli subjekty svoje závierky svojpomocne posielať do registra). Ak subjekt predloží daňovému úradu neschválenú účtovnú závierku, musí do 5 pracovných dní od jej schválenia poslať do registra oznámenie, kde sa uvedie dátum o schválení závierky.

Účtovná závierka sa vypĺňa vo formulári, ktorý je verejne dostupný na stránke Ministerstva financií SR. Opatrenia na základe ktorých sa subjekt riadi sú dostupné na stránke www.finance.gov.sk v časti Dane, clá a účtovníctvo.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.