Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Podnikatelia, pozor! Výška minimálnej mzdy sa bude meniť – 2017

Výška hrubej minimálnej mzdy sa od začiatku roka 2017 bude meniť smerom nahor, zo súčasných 405 EUR na hodnotu 435 EUR. V čistom bude táto suma predstavovať 374,11 EUR. Z tohto hrubého príjmu bude zamestnanec platiť poistné do príslušnej zdravotnej poisťovne 6,60 EUR, do Sociálnej poisťovne 40,89 EUR a na daň z príjmu pôjde hodnota 13,40 EUR.  Celkovo pôjde však o nárast cca 19 EUR.

Netreba zabudnúť, že s rastom výšky minimálnej mzdy porastú aj hodnoty hrubých miezd podľa náročnosti práce. Na Slovensku je v súčasnosti platných 6 stupňov podľa náročnosti práce a teda nárast na hodnotu 435 EUR sa týka len prvého stupňa. Druhý stupeň bude ohodnotený na 522 EUR, tretí stupeň 609 EUR, štvrtý stupeň 696 EUR, piaty stupeň 783 EUR a posledný, najnáročnejší stupeň bude ohodnotený 870 EUR. Z legislatívneho pohľadu môžeme tvrdiť, že stupne náročnosti určuje Príloha č. 1 Zákonníka práce, ktorá jasne definuje náročnosť pracovných miest.

Čo sa týka výšky odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie – tá ostane bez zmeny, a teda bude možné si uplatniť len 380 EUR. Netreba zabudnúť na podmienku, že výška odpočítateľnej položky je uplatniteľná len pre zamestnancov s maximálnym príjmom do 570 EUR.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.