Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Odvody do Sociálnej poisťovne od 01.07.2017

K termínu 01. 07. 2017 sa bude posudzovať skutočnosť, či bude živnostník hradiť odvody do Sociálnej poisťovne a to na základe príjmov, ktoré dosiahol v roku 2016. Ak živnostník využil možnosť odkladu na podanie daňového priznania, tento termín je až 01. 10. 2017.

Základné obdobie na úhradu mesačných odvodov plynie od 01.07 – 30.06 (nasledujúceho roka). V praxi z toho vyplýva, že v rozmedzí medzi týmito dátumami buď živnostník hradí, alebo nehradí odvody do Sociálnej poisťovne. Splatnosť na úhradu poistného je vždy najneskôr do 8. dňa po skončení príslušného kalendárneho mesiaca.

V prípade, ak živnostník podal svoje daňové priznanie za minulý rok a doposiaľ nehradil odvody do Sociálnej poisťovne, vznikne mu povinnosť hradiť mesačné odvody do Sociálnej poisťovne a to od termínu 01. 07. 2017. Netreba zabudnúť, že živnostník musel zároveň splniť podmienku, že jeho príjmy boli vyššie ako je hodnota 5 298 EUR. Ak živnostník zarobil menej ako je táto hodnota, povinnosť hradiť poistné mu nevzniká. Ak živnostník podal svoje daňové priznanie za minulý rok a hradil doposiaľ odvody, povinnosť hradiť mu ich aj naďalej ostáva. V prípade, že zarobil v roku 2016 menej ako je hodnota 5 298 EUR, povinnosť hradiť odvody mu nevznikne. Poistné v novej výške (ak vznikne) bude mať splatnosť 08. 08. 2017 v prípade, ak živnostník podal priznanie v riadnom termíne. Výšku poistného určí živnostníkovi jeho Sociálna poisťovňa prostredníctvom listu. Podľa informácie zo Sociálnej poisťovne sa tieto listy ešte len pripravujú, nakoľko číselné podklady k výpočtu poistného má Finančné riaditeľstvo SR povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni až do termínu 31. 05. 2017 (v prípade, ak živnostník využil odklad na podanie daňového priznania je tento termín do 05. 10. 2017). Následne Sociálna poisťovňa disponuje zákonnou lehotou 20 dní na to, aby začala živnostníkov informovať ohľadne novej výšky poistného. Z tohto dôvodu je ešte príliš skoro na to, aby živnostníci urgovali svoju Sociálnu poisťovňu s tým, aby získali bližšie informácie k výške úhrady poistného. Osoby, ktorým povinné poistné zanikne, budú tiež informované listom a to aj napriek tomu, že to legislatíva Sociálnej poisťovni neprikazuje. Živnostníci, ktorí povinne poistené neboli, a ktorým ani povinné poistenie nevzniká, žiadne oznámenie neobdržia.

Ako sa určuje výška poistného? Výška mesačných odvodov sa určí na základe vymeriavacieho základu. Ak je tento základ nižší ako je hodnota 441,50 EUR, osoby budú hradiť len minimálne mesačné odvody a to vo výške 146,35 EUR. Ak je základ vyšší, ako je hodnota 441,50 EUR a zároveň nižší ako je hodnota 6 181 EUR, odvody sa vyčíslia z uvedeného vymeriavacieho základu. Ak bol vymeriavací základ viac ako je hodnota 6 181 EUR, hradiť sa budú maximálne mesačné odvody a tie sú vo výške 2 048,99 EUR.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.