Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Nová podoba kontrolného výkazu – 2017

V zmysle opatrenia MF SR bol zverejnený nový vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty s termínom platnosti od 01. 01. 2017. Aké informácie musí po novom obsahovať?

V zmysle legislatívy musí kontrolný výkaz obsahovať údaje z každej faktúry, ktorú bol subjekt povinný vystaviť. Od januára sa v kontrolnom výkaze budú uvádzať informácie o dodávateľovi – platiteľovi dane z pridanej hodnoty, ktorý si preniesol svoju daňovú povinnosť na iného platiteľa dane z pridanej hodnoty pri dodaní buď:

  • stavebných prác alebo
  • stavieb alebo
  • tovaru, kde prebehla montáž.

Samozrejme musí ísť o prípady stavebných prác alebo montáž, ktoré sú klasifikované v časti F štatistickej klasifikácie (CPA).

Dodávateľ (platiteľ dane z pridanej hodnoty), ktorý zrealizoval dodanie stavebných prác alebo stavby alebo montáže, ktorý patrí do sekcie F s prenosom daňovej povinnosti na iného platiteľa dane z pridanej hodnoty – odberateľa, musí uviesť svoje údaje z vystavených faktúr do časti kontrolného výkazu A.2. V tejto časti budú musieť dodávatelia teda uvádzať:

  • IČ DPH odberateľa
  • poradové číslo faktúry
  • dátum dodania tovaru, služby alebo dátum, kedy bola platba prijatá
  • základ dane.

Po prvýkrát sa takáto podoba kontrolného výkazu bude podávať v mesiaci február 2017. Kontrolný výkaz, ktorý je aktuálny v súčasnosti (platný od 01. 04. 2016) sa naposledy použije pre zdaňovacie obdobie december 2016 (mesační platitelia dane  z pridanej hodnoty) a 4. Q 2016 (štvrťroční platitelia dane z pridanej hodnoty).

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.