Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Kľúčové čísla pre podnikateľov – 2017

S novým rokom prichádzajú pre podnikateľov okrem iného aj dôležité čísla, ktoré sa ich môžu týkať, či už ide o samostatne zárobkovo činné osoby, alebo firmy – právnické osoby. My sa pokúsime priblížiť tie najdôležitejšie.

Samostatne zárobkovo činné osoby:

 • 19 % – ide o základnú sadzbu dane z príjmov pre fyzické osoby. Uvedená sadzba sa používa pri kalkulácií daňovej povinnosti za rok 2017 zo základu dane, ktorý nepresahuje hodnotu 176,8 násobku životného minima.
 • 25 % – ide o zvýšenú sadzbu dane z príjmov pre fyzické osoby a použije sa pri kalkulácií daňovej povinnosti zo základu dane, ktorý bude viac ako 176,8 násobku životného minima.
 • 198,09 EUR – ide o hodnotu životného minima na 1 plnoletú fyzickú osobu.
 • 3 803,33 EUR – ide o tzv. nezdaniteľnú časť základu dane, ktorú si môže podnikateľ uplatniť v prípade, že jeho základ dane neprekročil 100 násobok hodnoty životného minima a tiež nebol poberateľom starobného dôchodku.
 • 256,92 EUR – je hodnota daňového bonusu na 1 vyživované dieťa. Túto hodnotu si môže uplatniť vo svojom daňovom priznaní.
 • 17 EUR – minimálna hodnota dane na úhradu, čo v praxi znamená, že ak daňová povinnosť neprekročí 17,01 EUR, daň z príjmov sa nebude vyrubovať.
 • 5 EUR – minimálna suma na úhradu dane, čo v praxi znamená, že ak takáto hodnota vyjde z priznania na úhradu, táto suma sa neuhrádza príslušnému správcovi dane.
 • 2 500 EUR – ide o hranicu, ktorá hovorí o tom, či osoba bude hradiť preddavky na daň z príjmov.
 • 61,81 EUR – ide o minimálne preddavky na zdravotné poistenie.
 • 146,35 EUR – ide o minimálne preddavky na sociálne poistenie.
 • 4,5 EUR – maximálna hodnota daňových výdavkov na stravovanie za každý jeden reálne odpracovaný deň.
 • 0,183 EUR – táto hodnota sa za posledné roky nemenila a ide o náhradu za 1 km jazdy súkromným vozidlo na pracovnej ceste.

Právnické osoby (firmy):

 • 21 % – ide o sadzbu dane z príjmov pre právnické osoby. Táto hodnota bola znížená z pôvodných 22 %.
 • 19 % – ide o základnú sadzbu zrážkovej dane.
 • 35 % – ide o zvýšenú sadzbu zrážkovej dane pri úhrade určených príjmov, ktoré sa musia zdaňovať na Slovensku v rámci nezmluvných štátov (daňové raje).
 • 7 % – ide o zníženú sadzbu zrážkovej dane a ide o novú sadzbu, ktorá platí od 01. 01. 2017 a ktorou sa zdania dividendy vyplatené fyzickej osobe.
 • 480 EUR – daňová licencia pre právnické osoby, ktoré nie sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty.
 • 960 EUR – daňová licencia pre právnické osoby, ktoré sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty.
 • 2 880 EUR – daňová licencia pre právnické osoby, ktoré mali tržby vyššie ako je hodnota 500 000 EUR.
 • 14 % – ide o sadzbu poistného na zdravotné poistenie z dividend za roky 2013 – 2016.
Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.