Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Navýšenie nemocenskej dávky od 01.01.2017

S príchodom nového roka 2017 sa zvyšuje aj maximálny vymeriavací základ a teda prichádza aj k zmene vo výpočte nemocenských dávok. Táto zmena bude mať dopad na tých, ktorí majú vymeriavací základ 1 287 EUR a viac. Osoby, ktoré tento príjem nedosahujú sa zmena nedotkne. Taktiež sa zmena nedotkne tých poistencov, ktorým bola nemocenská dávka priznaná v roku 2016 a jej vyplácanie pokračuje aj v roku 2017. Takýmto osobám sa dávka prepočítavať nebude.

Od 01.01.2017 sa mení výška maximálneho vymeriavacieho základu pre výpočet nemocenskej dávky – t. j. 1 766 EUR v hrubom. Do konca roka 2016 sa nemocenské dávky vypočítali z vymeriavacieho základu 1 287 EUR (hrubý príjem).

Zmena zákona navýši dávku u tých poistencov, ktorí hradia vysoké poistné do Sociálnej poisťovne, avšak výška dávky nezodpovedá výške ich odvodu. Novela zákona má za cieľ znížiť rozdiel medzi výškou uhradeného poistného a vyplatenou dávkou, nakoľko denný vymeriavací základ sa už nebude počítať z 1,5 násobku priemernej mzdy spred 2 rokov, ale jej dvojnásobku.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.