Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2014

Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2014

Už len do zajtrajšieho dňa – t. j. 30.04.2015 majú povinnosť všetci zamestnávatelia podať Hlásenia

o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov zo závislej činnosti za obdobie 2014. Lehotu na podávanie

Hlásenia nie je možné predlžovať.

 

Uvedená povinnosť vzniká tým zamestnávateľom, ktorí sú platitelia dane a ktorým v zdaňovacom

období 2014 poskytol svojim zamestnancov peňažné alebo nepeňažné plnenie podliehajúce dani

z príjmov. Uvedenú povinnosť nemajú tí zamestnávatelia, ktorí v 2014 nevyplácali príjmy zo závislej

činnosti.

 

Tlačivo, na ktorom sa Hlásenie podáva, je prostredníctvom oznámenia zverejnené na webovej stránke

MF SR. V Hlásení sú informácie o jednotlivých zamestnancoch rozdelené do častí IV. a  V.,

v závislosti od toho, či bolo alebo nebolo zamestnancovi vykonané ročné zúčtovanie preddavkov.

Obe časti Hlásenia môžu byť predložené na médiu. Skutočnosť je tiež potrebné zohľadniť tiež pri

tlačivách v papierovej podobe, kde je časť V. na samostatnej strane. V hlavičke každej strany v časti

IV. sa uvádza poradové číslo strany z celkového počtu strán (v časti IV.) a rovnako sa postupuje pri

číslovaní strán časti V.

 

Formuláre vytlačené z webovej stránky Finančného riaditeľstva SR môžu mať na jednej strane

vytlačenú IV. časť a na druhej strane časť V. Platiteľ dane musí odovzdať celé tlačivo aj v prípadoch,

kedy ju nevypĺňal celú. vy

 

Z dôvodu legislatívnej zmeny (od 01.01.2014), ak daňovník zomrel od 01.01.2014, bol zároveň

zamestnávateľom a bol platiteľom dane zo závislej činnosti a nestihol podať Hlásenia, jeho zákonný

dedič má povinnosť podať Hlásenie za príslušnú časť roka, resp. za predošlé zdaňovacie obdobie a to

do 3 mesiacov od smrti daňovníka. V prípade, že dedič nestíha podať uvedené Hlásenia, môže na

základe žiadosti požiadať správcu dane o predĺženie podania dokumentácie.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.