Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Elektronická registračná pokladňa

Povinnosťou každého podnikateľa je evidovať informácie o všetkých prijatých platbách. Tí podnikatelia, ktorí navyše prijímajú platby v hotovosti sú zo zákona povinní mať elektronickú registračnú pokladňu. Viete však ako ju správne používať?

Ako sme vyššie uviedli, každý podnikateľ bez rozdielu či je fyzická alebo právnická osoba musí evidovať dokumentáciu o všetkých prijatých platbách (či už boli prijaté v hotovosti alebo bankovým prevodom). Uvedená povinnosť je povinná pre tie platby, ktoré sú podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov predmetom dane. V zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice je každý podnikateľský subjekt, ktorý prijal  hotovosť, povinný bezodkladne evidovať túto tržbu do svojej elektronickej registračnej pokladnice. Táto pokladnica musí byť samozrejme evidovaná na daňovom úrade pod príslušným číslom DIČ subjektu.

Čo je však povinný podnikateľský subjekt vystavovať? Ten subjekt, ktorý má zo zákona povinnosť používať pokladnicu, má taktiež povinnosť vystaviť pre odberateľa, od ktorého obdržal finančný obnos za daný tovar alebo službu tzv. pokladničný doklad. Vzor tohto pokladničného dokladu musí mať v priestoroch svojho podnikania tiež zverejnený a navyše musia byť na ňom zvýraznené dôležité informácie. Druhou možnosťou pokladne je aj virtuálna registračná pokladnica, ktorú môže podnikateľ používať, ak spĺňa podmienky uvedené v zákone, alebo ak sa sám rozhodne.

Existujú však povolania, ktoré sú od tejto povinnosti oslobodené. Zväčša ide o manuálne práce, kde by si podnikajúca osoba len s ťažkosťami mohla nosiť pokladňu (napr. upratovacie práce a pod.). Profesie sa nachádzajú v zozname, ktorý tvorí prílohu č. 1 ZERP.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.