Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Dávka v nezamestnanosti

Mnohým z nás sa určite raz za čas stane, že ostaneme bez práce a sme odkázaní na dávky v nezamestnanosti. Nejde o nič nezvyčajné a teda mnoho ľudí sa na nás obracia s otázkou, kto má na ňu nárok, kto ju vypláca a ako dlho sa vypláca.

Dávka v nezamestnanosti je vyplácaná zo Sociálnej poisťovne vtedy, keď sa nezamestnaný riadne registruje na príslušnom úrade práce v mieste svojho trvalého pobytu ako uchádzač o zamestnanie. Pozor, dávka nie je automatická a je nutné splniť hneď niekoľko podmienok. Jedna z podmienok je, že osoba musela byť poistená v nezamestnanosti minimálne po dobu 730 dní v posledných 3 rokoch pred tým, ako sa zaradil do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce. Ďalšia podmienka je teda, že je vedený na úrade práce ako uchádzač, ktorý aktívne hľadá nové zamestnanie a teda plní si všetky svoje povinnosti voči úradu. Ak splnil tieto podmienky, Sociálna poisťovňa mu bude dávku v nezamestnanosti vyplácať po dobu 6 mesiacov.

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká aj v tom prípade, ak po skončení výkonu činnosti zamestnanca bol pracovný pomer na dobu určitú pri sezónnych práca a bol zaradený do evidencie uchádzačov a v posledných 4 rokoch pred jeho zaradením splnil dve nasledovný podmienky:

  • Osoba bola poistená v nezamestnanosti na dobu určitú alebo bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti najmenej po dobu 730 dní a
  • Osoba nebola povinne poistená v nezamestnanosti z iného výkonu činnosti zamestnanca ani jeden deň, čo v praxi znamená, že nepracoval v pracovnom pomere na dobu neurčitú.

Takáto osoba dostane dávku v nezamestnanosti iba po dobu 4 mesiacov.

V prípade, že osoba pracovala na sezónnych prácach na území Európskej únii (avšak v centre mal na území Slovenska) – v tomto prípade vzniká nárok na dávku v skrátenej podobe.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.