Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
odvody sociálna poisťovňa
sociálna poisťovňa

Živnostníci – pozor, bude sa meniť výška vymeriavacieho základu 2017

Od 01. 01. 2017 sa bude zvyšovať minimálny a vymeriavací základ na sociálne poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby a ostatné povinne poistené osoby nasledovne:

  • Minimálny vymeriavací základ bude navýšený zo súčasných 429 EUR na hodnotu 441,5 EUR
  • Maximálny vymeriavací základ bude navýšený zo súčasných 4 290 EUR na 6 181 EUR.

Tie osoby, ktoré v období 31. 12. 2016 hradia poistné na poistenie sociálneho zabezpečenie z minimálneho základu (a teda 429 EUR), resp. zo základu, ktorý je menej ako 441,5 EUR, sa im  za obdobie 01. 01. 2017 bude meniť výška vymeriavacieho základu na hodnotu 441,5 EUR. Výška poistného, ktorá je vypočítaná z minimálneho základu 441,5 EUR je pre podnikateľa určená vo výške 146,35 EUR. Pre ostatné poistené osoby ide o hodnotu 155,18 EUR.

V prípade, že osoby v období do 31. 12. 2016 hradia poistné z maximálneho vymeriavacieho základu vo výške 4 290 EUR a ich reálny základ – vyplývajúc z podaného daňového priznania je viac ako 4 290 EUR – do 6 180,99 EUR, za obdobie od 01. 01. 2017, hradia poistné len z reálneho vymeriavacieho základu. Ak je ich reálny vymeriavací základ viac ako je hodnota 6 181 EUR (vrátane), hradia poistné z nového maximálneho vymeriavacieho základu. Hodnota poistného, ktorá je vypočítaná z nového maximálneho vymeriavacieho základu je vo výške 2 048,99 EUR. Pri ostatných dobrovoľne poistených osobách je výška základu vo výške, ktorú si určia sami.

Poistné za január 2017 bude mať splatnosť až do termínu (vrátane) 08. 02. 2017, a z toho dôvodu odporúčame osobám, aby si svoje trvalé príkazy nezabudli upraviť.