Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
odvody sociálna poisťovňa
sociálna poisťovňa

Info pre zamestnávateľov – študenti s výnimkou v 2017

Na základe informácie zo Sociálnej poisťovne si dovoľujeme informovať podnikateľov – zamestnávateľov, že študenti, u ktorých pripadne do úvahy hraničná suma príjmu do 200 EUR (t. j. uplatnenie výnimky z hradenia poistného na dôchodkové poistenie), že podmienky sa ani v roku 2017 meniť nebudú.

V praxi to teda bude znamenať, že ak študent – brigádnik bude zamestnaný na dohodu o brigádnickej práci študentov a bude si chcieť uplatniť výnimku z hradenia poistného (nakoľko jeho príjem nepresiahne 200 EUR), môžu si obe strany – aj brigádnik a aj zamestnávateľ uplatniť výnimku z hradenia poistného na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne.

Ak však príjem študenta – brigádnika presiahne sumu 200 EUR, vznikne mu povinnosť odviesť poistné do dôchodkového poistenia aj v prípade, ak pôvodne o výnimku písomne žiadal. Uvedené však musí ustriehnuť zamestnávateľ, resp. jeho účtovník, nakoľko poistné sa bude hradiť len z prekročenej hodnoty.

Ako študent – brigádnik môže zamestnávateľa požiadať o udelenie tejto výnimky? Študent je povinný písomne zamestnávateľovi doručiť tlačivo – oznámenie, ktoré bude tvoriť súčasť jeho dohody. Dovoľujeme si upozorniť, že o túto výnimku je možné požiadať iba u jedného zamestnávateľa (v prípade, že študent má viacero takýchto dohôd). V praxi sa však často stáva, že študenti uvedené oznámenie doručia všetkým svojim zamestnávateľom a teda na Sociálnej poisťovni vznikne nesúlad, ktorý potom musia zamestnávatelia riešiť prostredníctvom zdĺhavého procesu.