Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Zmena stravného – december 2016

Opatrenie, ktoré upravuje výšku stravného vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Poslednýkrát sa suma za stravné menila v novembri 2014 a bola upravená opatrením č. 296/2014 Z. z., ktoré platí do dnešného dňa. Od decembra 2016 by malo však prísť k jeho úprave.

Nové opatrenie sa práve nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Na základe tohto opatrenia sa budú sumy stravného zvyšovať v závislosti od časového pásma. Nižšie uvádzame v tabuľke súčasný stav a navrhovaný stav opatrenia.

Výška stravného pri tuzemských pracovných cestách – súčasnosť vs. navrhované opatrenie

Časové pásmo (tri kategórie) Suma platná

v súčasnosti

Navrhovaná hodnota
Od 5 – 12 hod. 4,20 EUR 4,50 EUR
Od 12 – 18 hod. 6,30 EUR 6,70 EUR
Nad 18 hod. 9,80 EUR 10,30 EUR

 

Suma, na ktorú je vystavovaná stravovacia poukážka musí byť v hodnote min. 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste, ktorá je v trvaní minimálne 5 – 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách.

Minimálna hodnota stravnej poukážky

Súčasný stav Navrhované opatrenie
Minimálna hodnota tzv. gastrolístka 3,15 EUR

(75 % z 4,20 EUR)

3,38 EUR

(75 % zo 4,50 EUR)

 

Príspevok na stravovanie

Zamestnávateľ je povinný podľa platnej slovenskej legislatívy prispievať na stravovanie min. 55 % z hodnoty jedla a max. 55 % stravného umožneného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín.

Opatrenie č. 296/2014 Z. z. Navrhované opatrenie
Minimálny príspevok na stravovanie 1,73 EUR

(55 % zo sumy 3,15 EUR)

1,86 EUR

(55 % zo sumy 3,38 EUR)

Maximálny príspevok na stravovanie 2,31 EUR

(55 % zo sumy 4,20 EUR)

2,48 EUR

(55 % zo sumy 4,50 EUR)

 

Ako by sa výška stravného zmenila, ako bude situácia vyzerať pri podnikateľoch? V praxi si budú môcť samostatne zárobkovo činné osoby zahrnúť do svojich daňových výdavkov stravné za každý reálne odpracovaný deň vo výške 4,50 EUR. Ak sa podnikateľ vydá na pracovnú cestu v rámci Slovenska, v tom prípade si uplatňuje výdavky na stravu na základe zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a to podľa toho, koľko pracovná cesta trvala.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.