Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Uvoľnenie z práce pri návšteve lekára a výmera dovolenky

Mnoho zamestnávateľov sa na nás obracia s otázkou, ako majú postupovať, ak zamestnanci chcú čerpať voľno pri návšteve u lekára alebo budú v pozícií ako „sprievod“. Z toho titulu sa dnešný článok bude týkať prekážok v práci a výmere dovolenky. V jadre článku sa budeme zaoberať tým, koľko dní môže čerpať zamestnanec na vyšetrenie u lekára a pri sprevádzaní rodinného príslušníka, ktorý má uzavretú pracovnú zmluvu na dobu určitú s platnosťou od 01. 01. do 30. 09. na trvalý pracovný pomer (TPP) a pri pracovnej zmluve na polovičný úväzok.

Zákonník práce (konkr. § 141 ods. 6 zákona) jasne definuje, že ak zamestnávateľ podpíše pracovnú zmluvu so zamestnancom počas kalendárneho roka, zamestnávateľ môže poskytnúť voľno s plnou náhradou mzdy pri návšteve u lekára (samotný zamestnanec), alebo pri návšteve lekára s rodinným príslušníkom (ako sprievod) vo výmere minimálne 1/3 nároku za kalendárny rok za každú začatú 1/3 kalendárneho roka počas trvania pracovného pomeru. V prípade, že ideme krátiť nárok na prekážku, je to možné, ale iba v prípade, že zamestnanec uzavrel pracovný pomer v priebehu kalendárneho roka. V prípade, že zamestnanec ukončil pomer počas roka, tento postup nie je možný použiť na krátenie voľna s náhradou mzdy.

Nárok na platené voľno sa zamestnancovi nemení v prípade, ak pracuje na stanovený týždenný pracovný čas, alebo má podpísanú zmluvu na polovičný úväzok. Z toho vyplýva, že ak zamestnanec, ktorý vykonáva pracovnú činnosť na stanovený týždenný alebo kratší pracovný čas, má možnosť využívať prekážku v práci z uvedených dôvodov vo výmere 7 dní a ďalších 7 dní ako „sprievod“ s rodinným príslušníkom. Rozdielom sú len počty hodín, za ktoré je mu poskytnutá náhrada mzdy za uvedený dôvod.

Tí zamestnanci, ktorý pracujú na ustanovený týždenný pracovný čas je v trvaní 9/12 z nároku na 5 týždňov, čo je v praxi 18,5 dňa. Je to vlastne iba pomerná časť dovolenky za kalendárny rok, pretože pracovný pomer netrvá nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za každý celý kalendárny mesiac neprerušeného trvania pracovného pomeru má zamestnanec nárok na pomernú časť dovolenky, čo je vlastne 1/12 dovolenky za kalendárny rok.

Medzi zamestnancom na ustanovený týždenný pracovný čas a zamestnancom so skráteným pracovným časom nie je prakticky žiaden rozdiel. Zamestnanec so skráteným pracovným časom má nárok na toľko isto týždňov dovolenky ako ten, ktorý pracuje na TPP. Ako je to s výmerou dovolenky? Ak zamestnanec dovŕšil 33. rok života, prináleží mu 25 dní dovolenky. Tí zamestnanci, ktorí majú menej ako 33 rokov, tým prináleží dovolenka v počte 20 dní. Z praxe by sme radi ešte spomenuli, že nezáleží na tom, kedy má zamestnanec narodeniny, pretože navýšený nárok sa mu počíta na základe roku narodenia (t. j. ak má 33. narodeniny napríklad 01.05.2016 – nárok na vyšší výmer mu vznikne od 01.01.2016).

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.