Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Účtovníctvo – externe či interne?

Účtovníctvo – externe či interne?

Každý podnikateľský subjekt je povinný viesť si svoje účtovníctvo. Tento fakt je jasný

a zrejmý. Vyplývajúc zo zákona, obchodné spoločnosti sú povinné viesť podvojné

účtovníctvo. Drobní podnikatelia a SZČO si vedú jednoduché účtovníctvo.

 

Pri rozhodovaní sa, kto bude viesť Vaše účtovníctvo, je nutné zvážiť niekoľko faktorov.

Medzi hlavné faktory patrí množstvo dokumentácie, potrebnej na spracovanie; veľkosť

podniku; zákonné nariadenia – smernice, zákony, odborná literatúra; technické zabezpečenie;

objem potrebných správ, ktoré vyplývajú z účtovníctva, porovnanie nákladov, ktoré súvisia

s externou a internou formou vedenia účtovníctva.

 

Medzi hlavné výhody, prečo je pre podnikateľa výhodnejšie vedenie externou formou jeho

účtovníctvo je najmä šetrenie nákladov. V prípade, že ide o malý podnik, ktorý disponuje 3-

4 zamestnancami, viesť účtovníctvo interne je pre neho nevýhodné, pretože náklady na mzdu

zamestnanca a ostatné náklady súvisiace s vedením účtovníctva (školenia) môžu byť oveľa

vyššie ako hodnota práce, ktorú by externý účtovník spracoval. Taktiež, ak ide o drobného

živnostníka a navyše platcu DPH, ktorý nemá čas na vedenie účtovníctva, je pre neho

výhodnejšie, ak svoje účtovníctvo zverí práve účtovníckej spoločnosti, ktorá mu vypracuje

príslušnú dokumentáciu a tiež disponuje zaručeným elektronickým podpisom, vzhľadom na

elektronické podávanie dokumentov na daňový úrad a pod.

 

Ďalším faktorom je úspora času. Pre každý podnikateľský subjekt platí pravidlo čas =

peniaze. Prečo teda strácať čas s vypracovaním účtovníctva, keď Vám ho môže spracovať

účtovná firma, ktorá disponuje všetkými relevantnými prostriedkami? Navyše ste

odbremenený od vybavovania rôznych povinností voči daňovému úradu, zdravotnej či

sociálnej poisťovni, čo považujeme za významnú výhodu. V súčasnosti existuje množstvo

legislatívy, ktorú musí podnikateľ preštudovať, ak si vedie účtovníctvo sám a nevyužíva

služby externých účtovných spoločností.

 

Ďalším faktorom, ktorý potvrdzuje skutočnosť, že vedenie účtovníctva externou firmou

je výhodné je, že podnikateľ nemusí podrobne sledovať zmeny v legislatíve. Tento fakt

nadväzuje tiež na úsporu času (viď vyššie). V prípade, že podnikateľ nevyužije služby

externej spoločnosti na vedenie účtovníctva, môže mu hroziť, že zmešká termíny vyplývajúce

zo zákona, ktoré nemusia byť vždy jednoznačné a jasné. V prípade, že subjekt nesplní

zákonom stanovené podmienky, hrozia mu vysoké pokuty. A výklad zákona pre laika môže

byť nejasný a vysvetlený inak, čo však nie je pre inštitúcie ospravedlnenie. Taktiež výhodným

môže byť pre podnikateľa fakt, že účtovnícka spoločnosť často disponuje odborníkmi vo

viacerých oblastiach, preto je pre neho výhodnejšie zveriť svoje účtovníctvo práve im.

Posledný faktor, ktorý považujeme za výhodný pre toho podnikateľa, ktorý sa rozhodne pre

vedenie účtovníctva externou firmou je, že účtovnícke spoločnosti pracujú väčšinou 24/7. To

znamená, že v prípade potreby mu je dokumentácia poskytnutá takmer okamžite, čo v prípade

spoločnosti, ktorá si vedie účtovníctvo interne neexistuje. Ak spoločnosť zamestnáva osobu

vo firme, ktorá mu vedie účtovníctvo interne, musí rešpektovať fakt, že dotyčný má nárok na

dovolenku, dni, keď je práceneschopný a pod.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.