Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Povinnosti SZČO voči Sociálnej poisťovni – odklad daňového priznania

Mnoho živnostníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb sa nevie rozhodnúť v prípade, ak si podávajú odklad na podanie daňového priznania k dani z príjmov, či majú túto informáciu poslať okrem daňového úradu taktiež Sociálnej poisťovni. Taktiež vzniká otázka, či sú povinné takéto osoby posielať svoje priznanie na príslušnú Sociálnu poisťovňu.

Na základe informácie zo Sociálnej poisťovni, živnostníkom nevzniká povinnosti oznamovať odklad na podanie daňového priznania voči poisťovni a taktiež nemajú povinnosť posielať svoje daňové priznanie v prípade riadneho podania. Živnostníci, ktorí využili možnosť odkladu na podanie daňového priznania, hradia poistné v nezmenenej výške ako doposiaľ (a teda určené z vymeriavacieho základu na základe podaného daňového priznania za rok 2015) až do termínu 30.09.2017, pričom v prípade finančných rozdielov sa nijakým spôsobom nebudú kompenzovať. V prípade, že živnostník bude mať odklad na podanie daňového priznania k dani z príjmu, vznikne mu povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie, poistné z novourčenej hodnoty, ktorú bude hradiť od termínu 01.10.2017 – a teda so splatnosťou do 08.11.2017.

Živnostník, ktorý má odklad na podanie priznania za rok 2016, vznikne mu povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie od 01.10.2017 (a to bez ohľadu na to, či má odklad na podanie priznania do termínu 30.06 alebo do 30.09), ak jeho príjem z podnikania bol za rok 2016 vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu (t. j. 5 298 EUR) a ak má k tomuto dňu platné oprávnenie na realizovanie týchto aktivít.

Vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a hodnotu poistného v prípade živnostníka, ktorý využil odklad na podanie priznania oznámi príslušná Sociálna poisťovňa.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.