Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Obstaranie vozidla – podnikatelia

Mnoho podnikateľov plánuje obstaranie nového či ojazdeného motorového vozidla. Aké sú možnosti tohto obstarania? Aké vznikajú tiež povinnosti v súvislosti s týmto obstaraním v rámci odpisovania?

V prípade, že ste podnikateľ, ktorý plánuje obstaranie nového či ojazdeného vozidla, existuje niekoľko možností jeho financovania. Medzi prvú možnosť patrí kúpa v hotovosti – táto možnosť prichádza do úvahy, ak disponuje dostatkom finančných prostriedkov. V prípade, že prichádza možnosť pôžičky, existujú viaceré možnosti – úver z bankovej inštitúcie, nebankovej organizácie alebo leasing. Ťažko určiť, ktorý spôsob financovania je najvýhodnejší, nakoľko je pri každom podnikateľovi nutné zhodnotiť situáciu individuálne.

V prípade, že používate vozidlo v spoločnosti, je nutné riešiť odpisy. Je to daňový výdavok, ktorý sa viaže na toto vozidlo. Vozidlo je nutné odpisovať, ak jeho obstarávacia cena bola vyššia ako je hodnota 1 700 EUR. V prípade, ak je obstarávacia cena rovná alebo neprevýši hodnotu 1 700 EUR, nie je nutné vozidlo odpisovať, ale uplatniť ho do daňových výdavkov jednorázovo.

V prípade, že nechcete vozidlo vlastniť, môžete si ho obstarať na leasing. V praxi to znamená, že vozidlo plne využívate na podnikanie (treba však počítať aj s nákladmi na servis), ale nie je Vašim majetkom. Vozidlo je stále majetkom leasingovej firmy. Po uplynutí leasingu a jeho odkúpení nastane prevod vlastníctva. Následne sa vtedy stanete oficiálnym vlastníkom vozidla.

V prípade finančného leasingu je vozidlo zaradené do majetku nájomcu.  Jedno z pravidiel odpisovania je, že toto vozidlo nebude odpisované počas leasingu, ale je zaradené do odpisovej skupiny č. 1 – rovnomerný spôsob odpisu s možnosťou prerušenia. Celkové odpisovanie sa realizuje od toho mesiaca, kedy bolo zaradené do majetku firmy. Do nákladov vstupujú odpisy vozidla. V prípade, že podnikateľ využije operatívny leasing, do nákladov vstupuje  časť splátok nájmu.

V poslednej dobe podnikatelia stále častejšie využívajú operatívny leasing kde sa vozidlo od leasingovej spoločnosti iba prenajíma.

Taktiež chceme upozorniť, že je dôležité preukázať využitie vozidla. V prípade, že neviete preukázať jeho využite 100 % na podnikanie, je nutné výdavky alikvotne krátiť. V prípade operatívneho leasingu je vozidlo majetkom prenajímateľa a platia tu rovnaké pravidlá ako v prípade finančného leasingu. Medzi náklady sa môžu tiež priradiť nájom za vozidlo, avšak až po jeho úhrade. Pri tomto type leasingu nemusí podnikateľ riešiť odpisy vozidla, pretože nie je jeho vlastníkom. Nerieši tiež krátenie daňovo uznateľných nákladov, odpisov, hradenie dane za motorové vozidlo a pod.

V prípade, že sa rozhodnete pre úver, alebo spotrebný úver, vozidlo sa tak stane Vašim majetkom, nakoľko ste jeho majiteľom. Takéto vozidlo sa radí do odpisovej skupiny č. 1. a používa sa rovnomerný spôsob odpisovania s možnosťou prerušenia odpisov.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.