Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Ignorujte zásielky od Sociálnej poisťovne! (31.07.2015)

Ignorujte zásielky od Sociálnej poisťovne!
Dnes zverejnila Sociálna poisťovňa na svojom portáli informáciu, že vzhľadom na nesprávne informácie poslané z Finančnej správy, bolo rozosielanie oznámení o odvodovej povinnosti živnostníkom a SZČO pozastavené. V prípadoch, kedy SZČO už oznámenia od Sociálnej poisťovne obdržali, je potrebné, aby ho ignorovali a v nasledujúcich dňoch očakávali nové oznámenia. V prípade, že SZČO odvody uhradila, mala by počkať na novú informáciu o odvodovej povinnosti a porovnať si ju so sumou, ktorú už uhradila. V prípade nedoplatku, rozdiel bez sankcie môže doplatiť do 02.09.2015.

Ak uhradila SZČO viac, Sociálna poisťovňa jej preplatok na poistnom vráti.

V prípade, že si SZČO chce bezodkladne splniť svoju odvodovú povinnosť, Sociálna poisťovňa odporúča využiť kalkulačku na informatívny výpočet poistného za obdobie od 01.07.2015 zverejnenú na portáli, alebo je nutné navštíviť najbližšiu pobočku, kde výška poistného bude vypočítaná.

Ak chce SZČO uhradiť poistné pred oznámením variabilného symbolu na identifikovanie platby, použije symbol, ktorý jej bol pridelený v minulosti (od 2004). SZČO, ktoré ešte nikdy nemali pridelený variabilný symbol a nedostali toto oznámenie, uvedú ako variabilný symbol číslo svojho rodného čísla. Dôležité je pri platbe tiež uviesť špecifický symbol – identifikácia poistného za 07/2015 v tvare 070215 alebo 201507.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.