Blog

Noví zamestnávatelia a registrácia na Sociálnej poisťovni

odvody sociálna poisťovňa

V prípade, že ste sa rozhodli zamestnávať, určite vás napadala myšlienka, ako sa registrovať na príslušnej Sociálnej poisťovni, keď nemáte vybavený vstup do elektronickej pobočky. V zásade je jedno, či ste právnická alebo fyzická osoba, povinnosť registrácie budúceho zamestnávateľa do registra zamestnávateľov je povinná. V prípade, že patríte medzi subjekt, ktorý doposiaľ nezamestnával a teda idete zamestnávať po prvýkrát, ste ...

Čítať viac »

Vydanie kartičiek z daňového úradu

úrad Trnava

Podnikateľské subjekty majú často chaos v tom, ktorá kartička z daňového úradu preukazuje platcovstvo dane z pridanej hodnoty, alebo ktorá preukazuje “len” daňové identifikačné číslo. Prvou kartičkou, ktorú daňový úrad vydá podnikateľskému subjektu, je kartička s číslom DIČ – t. j. daňové identifikačné číslo. Ide o číslo, ktoré obdrží každý subjekt, ktorý sa zaregistroval pre daň z príjmov a teda ...

Čítať viac »

Povinnosti budúcich absolventov voči Sociálnej poisťovni

odvody sociálna poisťovňa

Nakoľko sa blíži obdobie maturít či štátnych skúšok na vysokých školách, vzniká otázka, aké povinnosti vznikajú študentom voči Sociálnej poisťovni? Budúci absolventi škôl, ktorí nie sú v súčasnosti dobrovoľne poistení nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti. Ich povinnosti budú závisieť od ich konkrétneho rozhodnutia a životnej situácie, v ktorej sa po ukončení štúdia ocitnú. Tí študenti, ktorí po absolvovaní ...

Čítať viac »

Nová podpisová politika – Finančná správa SR

elektronická komunikácia

Na základe neustálej rozšírujúcej sa aktualizácie všetkých internetových prehliadačov, Finančná správa SR rozšírila možnosti pre podpisovanie dokumentov zaslaných elektronickou formou a to s pomocou občianskeho preukazu. Tieto zmeny sa dotýkajú osôb, ktoré využívajú operačné systémy Linux a macOS, resp. prehliadače ako sú Firefox, Opera, Safari, Edge alebo Chrome. Stránka Finančnej správy SR zverejnila nové verzie softvéru, ktorý je nevyhnutný pre ...

Čítať viac »

Zmena čísla účtu – povinnosti voči daňovému úradu

úrad Trnava

V prípade, že ste sa rozhodli zmeniť banku a s tým súvisiaci bankový účet, ktorý používate na podnikateľské účely, je nutné tento krok oznámiť aj príslušnému daňovému úradu. Legislatíva na Slovensku (konkr. tzv. “daňový poriadok”) nariaďuje, aby fyzická osoba uvádzala v žiadosti o registráciu u správcu dane svoje údaje ako je napríklad meno a priezvisko, adresu, rodné číslo, IČO, miesto ...

Čítať viac »

Pozor na dlhy voči Sociálnej poisťovni

odvody sociálna poisťovňa

Na základe informácie zo Sociálnej poisťovne si dovoľujeme upozorniť osoby/dlžníkov, ktoré/í majú voči nej dlh, aby sa pred nepriaznivou situáciou nezatajovali, ale so Sociálnou poisťovňou komunikovali s cieľom vyriešiť  svoj problém ešte predtým, ako dlh bude postúpený do mandátnej správy a neskôr exekútorovi. Ak sa tento problém týka aj vás, z našej praxe vždy klientom odporúčame, aby so Sociálnou poisťovňou ...

Čítať viac »

Elektronické colné konanie od 01. 05. 2017

colný úrad Bratislava

Legislatíva na Slovensku udeľuje od 01. 05. 2017 povinnosť realizovať elektronické colné konanie v prípade, ak zásielka bude prichádzať z tretích krajín prostredníctvom súkromnej kuriérskej spoločnosti a ak táto zásielka bude mať hodnotu viac ako 22 EUR. Uvedený proces bude občan povinný teda zrealizovať v prípade, ak ho nebude doručovať Slovenská pošta. Existuje však možnosť, že občan splnomocní prepravcu na ...

Čítať viac »

Práca v zahraničí vs. sociálne poistenie

odvody sociálna poisťovňa

Mnoho osôb, ktoré zvažujú prácu v krajinách EÚ vrátane Švajčiarska, Islandu, Nórska a Lichtenštajnska nie sú si istí, akej legislatíve budú v rámci sociálneho zabezpečenia alebo poistenia podliehať, kde sa majú poistiť a tiež prihlásiť. Z tohto dôvodu odporúčame podnikateľom a aj zamestnancom, aby sa pred odchodom informovali ohľadne tejto problematiky v konkrétnom štáte, kde sa plánujú zamestnať. Informačné inštitúcie ...

Čítať viac »

Odpisovanie motorového vozidla v 2017

motorové vozidlo a daň

O odpisovaní hmotného majetku sme sa venovali v našom článku – https://www.uctujto.sk/odpisovanie-roku-2017/. Ako je to však s odpisovaním pri motorovom vozidle? Právna legislatíva na Slovensku sa odpisom venuje konkrétne v zákone o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. (ďalej “zákon o dani z príjmov”). Nakoľko je väčšina motorových vozidiel (ak bola vstupná cena viac ako je hodnota 1 700 ...

Čítať viac »

Registrácia dohodárov na Sociálnej poisťovni

odvody sociálna poisťovňa

Na základe informácie zo Sociálnej poisťovne si dovoľujeme upozorniť zamestnávateľov na možné chyby pri registrácií dohodárov do registra zamestnancov. Práca na dohodu je kategorizovaná ako práca, ktorá je realizovaná mimo hlavného pracovného pomeru a je teda možné, aby osoba pracovala na dohodu u viacerých zamestnávateľov, alebo u toho istého zamestnávateľa. Z tohto dôvodu sa často stáva, že zamestnávatelia môžu mať ...

Čítať viac »