Blog

Účtovníctvo: Používanie motorového vozidla v podnikaní v skratke

účtovníctvo

Používanie motorového vozidla v podnikaní v skratke Oznamovacia povinnosť V prvom rade je dobré podotknúť, že v súčasnosti (od 01. 01. 2013) oznamovacia povinnosť vzniká len pri zániku daňovej povinnosti, čo v praxi znamená, že zaradenie motorového vozidla do podnikania nie je nutné oznamovať daňovému úradu. Predmet dane Zákon č. 582/2004 Z. z., § 84 definuje, že predmetom dane z ...

Čítať viac »

Účtovníctvo: Prvé stretnutie

účtovníctvo

Účtovníctvo: Prvé stretnutie? Ďalšia spolupráca? Žiaden problém! Denne dostávame množstvo otázok od našich potenciálnych či budúcich klientov (v oblasti vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva) medzi ktoré najčastejšie patria: „Ako prebieha spolupráca? Ako máte stanovenú cenovú politiku pri vedení jednoduchého alebo podvojného účtovníctva? Ako často či pravidelne si vyberáte doklady v spoločnosti? Na akom mieste si vyberáte doklady? Čo si máme ...

Čítať viac »

Občianske združenie: Prečo sa formalizovať?

občianske združenie

Občianske združenie: Prečo sa formalizovať? Prečo je dobré si založiť občianske združenie či neziskovú organizáciu? Tieto otázky ste si už mnohí určite z Vás veľakrát položili. V jednoduchom ponímaní môžeme občianske združenie porovnať so zväzkom manželským. Samozrejme, nie je to celkom to isté, ale majú mnoho spoločného. Čo napríklad? Medzi prvý príklad môžeme uviesť už len samotný fakt, že občianske ...

Čítať viac »

grant, granty, financovanie, občianske združenie

občianske združenie

Problematika písania grantových / grantovej žiadostí / žiadosti Mnohí z Vás, ktorí ste súčasťou neziskového sektora, či už ako „vlastníci“ občianskeho združenia alebo ako dobrovoľníci, ste si určite položili otázku, ako môžete napomôcť združeniu či organizácií získať finančné prostriedky na realizáciu aktivít a naplnenie hlavných cieľov. Samotný proces vyhľadania vhodného grantového programu a konkrétnej výzvy je sám o sebe zdĺhavý, ...

Čítať viac »

Financovanie neziskového sektora – granty

občianske združenie

Financovanie neziskového sektora – granty   Prečo ľudia vôbec zakladajú občianske združenia? Túto otázku sme mohli počuť už mnohokrát a možno sme nevedeli vždy exaktne odpovedať. Všeobecne občianske združenia môžeme charakterizovať ako združovanie osôb, ktoré zakladajú občania na uspokojovanie vlastných záujmov. Môžeme ich charakterizovať aj ako svojpomocné skupiny, ktoré realizujú záujmovú činnosť, za účelom ktorej sa rozhodli združovať. Nemusí sa ...

Čítať viac »

Občianske združenie – praktické rady pri zakladaní

občianske združenie

Občianske združenie – praktické rady pri zakladaní   Mnohí z Vás určite dostali nápad, že si založíte občianske združenie. V prípade, že sa rozhodnete, že si ho založíte úplne sami, je treba sa pripraviť na to, že strávite mnoho času pri hľadaní informácií ohľadne registrácie, prípravy dokumentácie a pod. Podmienky vzniku a právneho postavenia združení upravuje Zákon č. 83/1990 Zb. ...

Čítať viac »