Blog

Odklad na podanie daňového priznania

daň z príjmu

Ešte stále môžete podať odklad na podanie daňového priznania   Opäť mnohí podnikatelia či prenajímatelia nehnuteľností a iné skupiny ľudí majú naponáhlo. Na priznanie príjmov za minulý rok – alebo oznámenie o odklade daňového priznania – ostávajú už len dva pracovné dni vrátane toho dnešného. Pre tých, ktorí nestíhajú podať daňové priznanie, môžu oznámiť svoj odklad na príslušnom daňovom úrade ...

Čítať viac »

Účtovníctvo, o nás

účtovníctvo

Účtovníctvo, o nás Kto sme? Čo robíme? Kde pôsobíme? Sme tím erudovaných ľudí, ktorí poskytujú vedenie účtovníctva pre Vašu spoločnosť. Vieme Vám pripraviť cenovú ponuku na mieru s prihliadnutím na Vaše špecifické požiadavky. Medzi naše výhody patrí flexibilita, vedomosti, pripravenosť, odbornosť, nezaujatosť, odhodlanie. Náš tím sa sústreďuje najmä na mestá ako sú Bratislava, Trnava, Piešťany, Hlohovec, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, ...

Čítať viac »

Daňové priznanie

daň z príjmu

Nezabudnite podať svoje daňové priznanie!   Na podanie daňového priznania na daň z príjmu za minulý rok ostáva firmách a podnikateľom už len necelé tri týždne. V prípade, že uvedenú lehotu z relevantných dôvodov nestíhajú, môžu si požiadať o odklad na príslušnom daňovom úrade, a to o 3 alebo 6 mesiacov (ak za minulý rok mali príjmy zo zahraničia). Do ...

Čítať viac »

Kontrolný výkaz DPH

kontrolný výkaz

Kontrolný výkaz DPH V tomto  článku  sa  Vám  pokúsime  priblížiť  informácie  v rámci  kontrolného  výkazu DPH, ktorý bol zavedený od 01. 01. 2014 ako jeden z nástrojov boja proti daňovým únikom pre  platiteľov  DPH.  Obligácia  sa  vzťahuje  na  platiteľov  DPH,  t.  j.  osoby  registrované  pre DPH v zmysle  § 4, § 4a, § 5 alebo § 6 zákona o DPH. Kedy platiteľ DPH nie je však povinný podať kontrolný výkaz? Ide o prípad, kedy nie je povinný podávať daňové priznanie (ak zahraničnej osobe registrovanej pre DPH podľa § 5 alebo § 6 zákona o DPH nevznikne povinnosť predložiť daňové priznanie), ak platiteľ podáva nulové daňové priznanie alebo uvádza v daňovom priznaní iba údaje o dodaní tovaru, ktorý je oslobodený od dane podľa § 43 alebo § 47. Termín podania kontrolného výkazu je do 25 dní po ukončení zdaňovacieho obdobia, t.  j.  za  každé  zdaňovacie  obdobie  platiteľa  DPH  (kalendárny  mesiac  alebo  kalendárny štvrťrok) spolu s daňovým priznaním. Mesační platitelia budú podávať prvý kontrolný výkaz za zdaňovacie obdobie január 2014 a kvartálni platitelia za zdaňovacie obdobie prvý štvrťrok 2014. Finančná  správa odporúča podnikateľom, aby najskôr odoslali kontrolný výkaz DPH a až následne podali daňové priznanie k DPH. Ako však kontrolný výkaz podať? Kontrolný výkaz bude možné podať elektronickou formou. Musí byť podpísaný ZEP. V prípade, že platiteľ DPH má so správcom dane uzavretú písomnú  dohodu  o elektronickom  doručovaní,  ...

Čítať viac »

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň

účtovníctvo mzdy

V prípade,  že  si  zamestnanec  neuplatnil  nezdaniteľnú  časť  základu  dane  u žiadneho zamestnávateľa, môže o ročné zúčtovanie preddavkov požiadať ktorékoľvek z nich.   Kto môže požiadať o zúčtovanie? Zamestnanec,  ktorý  poberal  zdaniteľné  príjmy len  zo  závislej  činnosti  (t. j. trvalý  pracovný pomer)  v roku  2013,  môže  svojho  zamestnávateľa  požiadať  o ročné  zúčtovanie  preddavkov na daň. Termín, do kedy môže zamestnávateľa požiadať je 17. 02. 2014. Ak tak neurobí, má povinnosť podať daňové priznanie typu A do 31. 03. 2014.   Ak  mal  zamestnanec  viacerých  zamestnávateľov  súčasne,  môže  požiadať  o vykonanie ročného  zúčtovania  posledného  zamestnávateľa,  u ktorého  si  uplatňoval  nezdaniteľnú  časť základu  dane  na  daňovníka.  Ak ju  neuplatňoval  ...

Čítať viac »

Daňové priznanie dane z príjmu právnických osôb

Daňové priznanie

Daňové priznanie dane z príjmu právnických osôb Na základe informácie finančnej správy (www.financnasprava.sk) je od dátumu 11. 02. 2014 zverejnený formulár daňového priznania pre daň z príjmu právnických osôb. Vyplývajúc z informácie končí možnosť podávania daňového priznania, ako prílohy k všeobecnému podaniu. Výhodou elektronického tlačiva na daň z príjmu právnických osôb je, že subjekt ho môže vyplniť on-line, skontrolovať a ...

Čítať viac »

Účtovníctvo – externe či interne?

účtovníctvo

Účtovníctvo – externe či interne? Každý podnikateľský subjekt je povinný viesť si svoje účtovníctvo. Tento fakt je jasný a zrejmý. Vyplývajúc zo zákona, obchodné spoločnosti sú povinné viesť podvojné účtovníctvo. Drobní podnikatelia a SZČO si vedú jednoduché účtovníctvo.   Pri rozhodovaní sa, kto bude viesť Vaše účtovníctvo, je nutné zvážiť niekoľko faktorov. Medzi hlavné faktory patrí množstvo dokumentácie, potrebnej na ...

Čítať viac »

Jednoduché účtovníctvo II

registračná pokladna

Jednoduché účtovníctvo II.   Nakoľko sme v posledných dňoch obdržali množstvo nových otázok na tému jednoduché účtovníctvo, rozhodli sme sa rozšíriť problematické otázky či situácie, ktoré sa Vás môžu dotýkať. Mnoho z Vás chce začať podnikať, avšak nedisponuje dostatkom skúseností a tak zvažuje, čo je pre danú situáciu lepšie, najmä čo sa týka vedenia účtovníctva. Pokúsime sa teda priblížiť, aktualizovať ...

Čítať viac »

Účtovníctvo Trnava

námestie Trnava

Ste z Trnavy alebo podnikáte v Trnave a hľadáte firmu na vedenie účtovníctva externe? Už nehľadajte!  Ponúkame vedenie podvojného účtovníctva, jednoduchého účtovníctva aj spracovanie mzdovej agendy. Účtovníctvo už pre Vás nebude problém.  Naši klienti získavajú automaticky ekonomické poradenstvo a daňové poradenstvo bezplatne. V prípade záujmu Vás naučíme vytvárať faktúry, alebo Vám ich budeme vystavovať u nás. Účtovné doklady, faktúry či bločky nám nemusíte nosiť, ...

Čítať viac »

Podvojné účtovníctvo: účtovná osnova

účtovníctvo

  V tomto článku sa pokúsime priblížiť jednotlivé účtovné triedy v podvojnom účtovníctve a uviesť aj príklady na každú z nich. Kompletnú osnovu pre podvojné účtovníctvo nájdete na https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7482.   Účtová trieda  0 – Dlhodobý majetok 01x – Dlhodobý nehmotný majetok 02x – Dlhodobý hmotný  majetok – odpisovaný 03x – Dlhodobý hmotný  majetok – neodpisovaný 04x– Obstaranie dlhodobého majetku 05x – Poskytnuté preddavky na  ...

Čítať viac »