Blog

Zmeny od 01.01.2015 pre živnostníkov – minimálne sociálne odvody

odvody sociálna poisťovňa

Zmeny od 01.01.2015 – minimálne sociálne odvody Od 01.01.2015 sa opäť zvýši minimálny a maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie pre SZČO (samostatne zárobkovo činné osoby). Tie osoby, ktoré od 01.07 roka 2015 platia poistné z minimálneho vymeriavacieho základu 402,5 EUR, budú za obdobie od 01.01.2015 hradiť poistné z nového minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý bude vo výške 412 EUR. V súčasnosti ...

Čítať viac »

Daňová licencia

daňový úrad Trnava

Daňová licencia Od 01. 01. 2014 sa spoločne so zníženou sadzbou dane z príjmov PO z 23 % na 22 % zaviedol aj inštitút daňových licencií. Uvedená skutočnosť vyplýva z novely Zákona o dani z príjmov, ktorá okrem iného tieto zmeny prináša. Daňové licencia sa budú prvýkrát uhrádzať v daňovom priznaní v roku 2015 (za zdaňovacie obdobie 2014). Hlavný dôvod, prečo sa vláda rozhodla využiť tento nástroj, ...

Čítať viac »

ERP zákon č. 218/2014 Z. z

registračná pokladna

Informácia o zmene a doplnení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ďalej „ERP“) Zákonom č. 218/2014 Z. z. zo dňa 08. 07. 2014 sa v čl. III mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Čl. III ...

Čítať viac »

Oznámenie o schválení účtovnej závierky

ministerstvo

Oznámenie o schválení účtovnej závierky V prípade, že účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku v zákonom stanovenej lehote v zmysle Zákona o účtovníctve, má povinnosť uviesť, že ukladá neschválenú účtovnú závierku a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ukladá do registra účtovných závierok dodatočne, najneskôr však do 5 pracovných dní od jej schválenia. V tejto súvislosti FR SR upozorňuje účtovné jednotky, aby pri posielaní oznámenia o schválení účtovnej závierky, ...

Čítať viac »

Vydanie súhlasu od správcu dane na zápis do obchodného registra

správca dane

Vydanie súhlasu od správcu dane – zápis do Obchodného registra V článku sa pokúsime priblížiť problematike vydávania súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra, v nadväznosti na legislatívnu zmenu Obchodného zákonníka (od 01. 10. 2012), doplnené ustanovenie § 54 Zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov týkajúce sa vydania správcu dane so zápisom spoločnosti do obchodného ...

Čítať viac »

Informácia k žiadostiam účtovných jednotiek a vyhotovenie kópií

daňový úrad Trnava

 V zmysle § 23a ods. 1 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa  účtovné závierky predkladajú na príslušný daňový úrad buď v elektronickej alebo listinnej podobe. Účtovné závierky, ktoré boli zostavené k dátumu 31. 12. 2013 a neskôr, už nie sú považované za prílohu k daňovému priznaniu. V rámci ustanovenia § 23b Zákona o účtovníctve vyplýva, že daňovému úradu sa doručujú účtovné závierky (či ...

Čítať viac »

Ako správne uhradiť daň III.

daňový úrad Trnava

Ako správne uhradiť daň III. Nižšie uvádzame zoznam variabilných symbolov na úhradu daní a preddavkov v III. štvrťroku 2014 P.č. Typ platby Variabilný symbol Mesiac júl 2014 DPH za jún 2014 (mesační platitelia) – splatnosť do 25. 07. 2014 1100062014 DPH za II. štvrťrok 2014 (mesační platitelia) – splatnosť do 25. 07. 2014 1100422014 Preddavok na daň z príjmov za júl 2014 (mesační ...

Čítať viac »

Účtovníctvo Piešťany

jednoduché účtovníctvo /iešťany

Účtovníctvo Piešťany Podnikáte v meste Piešťany a hľadáte si spoločnosť, ktorá Vám dokáže spracovať účtovníctvo a navyše bude vyhovovať Vašim potrebám? Ste subjektom, ktorý realizuje svoje podnikateľské aktivity v meste Piešťany a disponujete spoločnosťou, ktorá Vám vedie Vaše účtovníctvo, ale nie ste s ich službami spokojný? Máte pocit, že Vaša účtovná spoločnosť nie je dostatočne flexibilná? V tom prípade si Vám dovoľujeme predstaviť našu spoločnosť Calculon, ...

Čítať viac »

Zmeny v rámci DPH od 01. 01. 2015

ministerstvo

Zmeny v rámci DPH od 01. 01. 2015 Od 01. 01. 2015 vstúpia do platnosti novinky v zákone o DPH, ktoré prinesú zmeny poskytovateľom niektorých elektronických služieb. Daň uhradia štátu, v ktorom zákazníci poskytnutú službu spotrebujú. Aby sa nemuseli pre platenie DPH registrovať vo viacerých štátoch, môžu použiť systém Mini One Stop Shop (ďalej ako „MOSS“). Systém MOSS je jednotné kontaktné miesto. Systém umožní ...

Čítať viac »

Určenie miesta dodania tovaru a služieb v rámci uplatnenia si DPH

ministerstvo

Určenie miesta dodania tovaru a služieb v rámci uplatnenia si DPH V našom článku sa pokúsime rozobrať problematiku dodania tovaru a služieb a následného uplatnenia si DPH. Základné pravidlá, podľa ktorých sa určuje miesto dodania tovaru určuje zákon o DPH, § 13. Daňová povinnosť vzniká v tom štáte, kde je miesto dodania tovaru. Ak je dodanie tovaru spojené s prepravou tovaru, miestom dodania je to miesto, ...

Čítať viac »