Blog

Register účtovných závierok 2015

daňový úrad Trnava

Register účtovných závierok 2015 Duplicitné predkladanie riadnych účtovných závierok do registra účtovných závierok bolo od roku 2014 zrušené a teda právnické a fyzické osoby, ktoré majú povinnosť viesť účtovníctvo ani tento rok priamo neukladajú účtovné dokumenty do registra účtovných závierok. Predkladanie prebieha prostredníctvom Finančnej správy alebo Štátnej pokladnice. Samotné dokumenty sa predkladajú v elektronickej podobe. Všetky právnické a fyzické osoby, ktoré sú v zmysle Zákona ...

Čítať viac »

Nezabudli ste zverejniť z 2 {9267357055e202343eb4d5c294df2d45a76027e675decfd4110dd8752878f2ed} podielu zaplatenej dane?

daň z príjmu

Nezabudli ste zverejniť z 2 % podielu zaplatenej dane? Všetci prijímatelia, ktorí v roku 2013 dostali na svoj bankový účet 2 % z podielu zaplatenej dane viac ako 3 319,39 EUR musia použiť tieto finančné prostriedky do konca roka 2014 a následne do 31. 05. 2015 zverejniť v Obchodnom vestníku. Pri zverejňovaní sa uvádza presná špecifikácia použitia tohto podielu. Ako však správne postupovať? Hneď na ...

Čítať viac »

Plánujete už dlhšie zmeniť účtovníčku? Neváhajte už ani sekundu!

účtovníctvo calculon

Plánujete už dlhšie zmeniť účtovníčku? Neváhajte už ani sekundu! Pri otázke, či sú naši potenciálni klienti spokojní so svojou súčasnou účtovníčkou je odpoveď dosť často rovnaká. Sú spokojní, ale…. Pri vypracovávaní našej cenovej ponuky a niekoľko kľúčových otázkach však klienti často menia svoj názor alebo si ho len potvrdia. Mnoho účtovných spoločností neponúka pri svojej cenovej politike služby, ktoré považujeme za ...

Čítať viac »

Podávanie daňových priznaní v MOSSE

priznanie k DPH

Podávanie daňových priznaní v MOSSE   Daňovým subjektom, ktoré sú registrované do osobitnej úpravy MOSS (tzv. Mini One Stop Shop) nadišla včerajším dňom – t. j. 01. 04. 2015  povinnosť podávať daňové priznanie. Do 20 dní po ukončení kalendárneho štvrťroka podávajú priznanie aj hradia daň v mene EUR. Pre tých, ktorí sú zaregistrovaní od nového roka, je prvým termínom pre podanie priznania ...

Čítať viac »

Virtuálna registračná pokladnica

registračná pokladnica

Virtuálna registračná pokladnica   Od 01. 01. 2015 nadobudla účinnosť novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorou sa okrem iného rozširuje okruh služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v elektronickej registračnej pokladnici (ďalej ako ERP) alebo virtuálnej pokladnici (ďalej ako VRP). Podnikatelia – ako sú taxikári, veterinári, opravári, zubári a zároveň tí, ktorí vydajú maximálne 1 000 bločkov, ktorým vznikla povinnosť ...

Čítať viac »

Odklad daňového priznania

Daňové priznanie

Odklad daňového priznania   Až do včerajšieho dňa – 31. 03. 2015 spôsobom vymedzeným v § 49 ods.3 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) mali občania a podnikatelia možnosť predĺžiť termín podania daňového priznania. Mnoho našich klientov sa na nás obrátilo s touto možnosťou a zároveň otázkou, či naozaj stačí ...

Čítať viac »

Tlačivá pre rok 2015

priznanie k DPH

Tlačivá pre rok 2015 Dňa 22. 12. 2014 Finančná správa SR sprístupnila podklady pre tvorcov účtovných softvérov, aby mohli naimplementovať daňové priznania pre daňovníkov. Ide o XSD schémy pre nové formuláre na daňové priznania k dani z príjmov fyzických osôb typu A a B a právnické osoby. Čo sa týka povinností pre daňovníkov, do konca januára 2015 bude potrebné podať daňové priznanie na daň z motorových vozidiel. ...

Čítať viac »

Najdôležitejšie zmeny v daňových zákonoch od 01.01.2015

ministerstvo

Najdôležitejšie zmeny v daňových zákonoch od 01.01.2015 Daňová licencia v roku 2015 budú právnické osoby po prvýkrát uhrádzať daňovú licenciu táto skutočnosť sa bude týkať firiem, ktoré za rok 2014 vykázali daňovú stratu alebo in na základe daňového priznania vyšla nižšia daňová povinnosť, ako je stanovená výška daňovej licencie, SZČO sú oslobodení od úhrady daňovej licencie Zákon o dani z príjmov povinnosť podať daňové ...

Čítať viac »

Príspevok na zamestnanie mladých do 29 rokov

úpsvar

Príspevok na zamestnanie mladých do 29 rokov Od začiatku roka 2015 sa zavedie nový príspevok v rámci vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelnom platenom zamestnaní pre osoby do 29 rokov. Vyplýva to z novely zákona o službách zamestnanosti, ktorý schválil minulý týždeň parlament. Príspevok bude určený pre mladých ľudí do 29 rokov, ktorí predtým nemali pravidelné platené zamestnanie trvajúce minimálne 6 mesiacov. Pre nezamestnaných ...

Čítať viac »

Ako správne uhradiť daň IV.

daňový úrad Trnava

Ako správne uhradiť daň IV. Nižšie uvádzame zoznam variabilných symbolov na úhradu daní a preddavkov v IV. Q 2014 P. č. Typ platby Variabilný symbol Mesiac október 2014  1 DPH za september 2014 (mesační platitelia) – splatnosť do 27. 10. 2014 1100092014  2 DPH za III. Q 2014 (mesační platitelia) – splatnosť do 27. 10. 2014 1100432014  3 Preddavok na daň z príjmov ...

Čítať viac »