Blog

GDPR – General Data Protection Regulation

pohovor

Informácie o tzv. “GDPR”, ktoré by mal každý podnikateľ ovládať Na Slovensko prichádzajú nové podmienky pochádzajúce z Bruselu ohľadom ochrany osobných údajov. Nové nariadenie Európskej únie, konkr. General Data Protection Regulation začína termínom 28. 05. 2018. Nová legislatíva môže primárne zaťažiť celý podnikateľský sektor a to napríklad bankové inštitúcie, e-shopy či operátorov. Jedná sa teda o také spoločnosti, ktoré prichádzajú ...

Čítať viac »

Elektronická komunikácia – živnostníci

elektronická komunikácia

V súčasnosti prebiehajú rôzne negociácie ohľadne elektronickej komunikácie medzi samostatne zárobkovo činnými osobami a Finančnou správou (daňovými úradmi). Súčasná platná legislatíva totižto stále umožňuje podávanie listín a dokumentov nie len elektronicky, ale aj „papierovo“. Do budúcna by však orgány chceli uzákoniť podávanie výlučne elektronicky, pretože chcú procesy zefektívniť a zjednodušiť. Predmetom negociácií nie je však uviesť pozitíva elektronickej komunikácie, ale taktiež prehodnotiť  riziká, ...

Čítať viac »

Mesačný výkaz v rámci Sociálnej poisťovne – prerušenie

odvody sociálna poisťovňa

Problematika v rámci mesačných výkazov má v rámci Sociálnej poisťovne široký záber a môže sa týkať rôznych životných situácií. V našom článku sa pokúsime poukázať na to, ako treba reagovať, ak máte zamestnancov, ktorým nastalo v pracovnom pomere tzv. “prerušenie”. Dokument mesačný výkaz poistného a príspevkov sú zamestnávatelia povinní zaslať vždy a to za všetkých zamestnancov, ktorým pracovný pomer trvá a ktorých ...

Čítať viac »

Zmeny vo virtuálnej registračnej pokladnici – september 2017

registračná pokladnica

Od 01. 09. 2017 budú môcť používať virtuálnu registračnú pokladnicu aj takí podnikatelia, ktorí vystavia v jednom mesiaci viac ako 3 tisíc pokladničných dokladov a to z dôvodu novely zákona č. 180/2017 Z. z. Doposiaľ pokladnicu mohli totižto využívať iba takí podnikatelia, ktorí mali počet vydaných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci do 3 tisíc. V súčasnosti totižto platí hneď niekoľko ...

Čítať viac »

Novinka v oblasti zasielania tzv. “ELDP” – 2018

odvody sociálna poisťovňa

V súčasnosti prebiehajú v rezorte Ministerstva práce a sociálnych vecí SR negociácie ohľadne lehoty na podávanie evidenčného listu dôchodkového poistenia (tzv. “ELDP) do Sociálnej poisťovne, ako aj iných lehôt v rámci problematiky zamestnávateľov. V súčasnosti je lehota na jeho podanie 3 dni po ukončení pracovného pomeru. Z praxe dokážeme však konštatovať, že tento termín je často “šibeničným”, najmä v prípade ...

Čítať viac »

Zmena výšky životného minima – 2018

20 eur

Od 01. 07. 2017 bola výška životného minima zmenená na hodnotu 199,48 EUR, s čím sú spojené aj ďalšie výšky hodnôt týkajúce sa daní. Ako príklady uvádzame výšku daňového bonusu na dieťa, výšku sumy nezdaniteľnej časti na daňovníka a pod.   Pôvodná výška životného minima doposiaľ bola v hodnote 198,09 EUR. Od januára 2018 sa teda bude meniť okrem iného ...

Čítať viac »

Nová výška odvodov – živnostníci

odvody sociálna poisťovňa

V súčasnosti už Sociálna poisťovňa posiela poštou všetkým samostatne zárobkovo činným osobám a živnostníkom informáciu o novej výške poistného, nakoľko k 01.07.2017 sa prehodnocuje vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výška poistného, ktorú budú musieť tieto osoby hradiť. Tento termín je každoročne rovnaký a teda tie osoby, ktoré majú otvorenú živnosť dlhšie o ňom dôverne vedia. Oznámenie Sociálna ...

Čítať viac »

Venované dane neziskovým organizáciám

20 eur

V súčasnosti už tisícky neziskových organizácií disponujú na svojich bankových účtoch finančnými prostriedkami v hodnote viac ako 31 mil. EUR. Ide o peniaze, ktoré im poukázali podnikateľské subjekty, alebo osoby a to na základe svojich podaných daňových priznaní, ktoré boli podané do konca mesiaca marec. Subjekty (či už právnické alebo fyzické osoby) mali možnosť vo svojich priznaniach uviesť, ktorému občianskemu ...

Čítať viac »

Podanie daňového priznania

daňový úrad

O tom, že podanie daňového priznania k dani z príjmu za rok 2016 v odloženom termíne sa blíži (do 30.06) sme sa už venovali v našom článku – https://www.uctujto.sk/necele-dva-tyzdne-podanie-danovych-priznani/ . Aké sú však možnosti jeho podania? V prvom rade si dovoľujeme upozorniť, že daňové priznanie k dani z príjmu (ako aj všetky ostatné typy daňových priznaní) sa predkladajú výlučne daňovému ...

Čítať viac »

Štrajk – dopady na Sociálnu poisťovňu

odvody sociálna poisťovňa

V posledných rokoch sme na Slovensku mali možnosť zaznamenať, že niektorí zamestnanci v rámci rôznych pracovných sektorov využili možnosť štrajku a to už z rôznych dôvodov. Viete však aké povinnosti majú takéto osoby voči Sociálnej poisťovni? V prvom rade je nutné si zadefinovať, či je štrajk realizovaný zo zákona alebo nie. Keď sa správne určí jeho podstata, následne sa určia ...

Čítať viac »