Blog

Splnomocnenie na komunikáciu s daňovým úradom

daňový úrad Trnava

Splnomocnenie na komunikáciu s daňovým úradom Od 11.01.2016 Finančná správa spustila obojsmernú elektronickú komunikáciu v rámci spotrebných daní. Táto nová služba nesie so sebou tiež nové prístupy a oprávnenia na portáli (okrem už zrealizovaného prístupu k osobnému účtu alebo spisu daňového subjektu). Tí používatelia, ktorí sú na portáli registrovaní ako štatutári/zákonní zástupcovia boli automaticky priradení k používateľom, ktorí majú všetky oprávnenia. Každý štatutár si však ...

Čítať viac »

Zmeny v dávkach Sociálnej poisťovne – 2016

odvody sociálna poisťovňa

Zmeny v dávkach Sociálnej poisťovne – 2016 Od januára 2016 sa zvýšili dôchodkové príspevky bez toho, aby sa poberateľ musel uvedeného písomne dožadovať. Išlo najmä o: starobný dôchodok – zvýšenie o 1,90 EUR predčasný starobný dôchodok – zvýšenie o 1,90 EUR invalidný dôchodok na úrovňou 70 % – zvýšenie o 1,70 EUR invalidný dôchodok max. do úrovne 70 % – zvýšenie o 1,00 EUR vdovský ...

Čítať viac »

Štátna sociálna dávka športovým reprezentantom

Rerezentant

Ste bývalý športový reprezentant? Požiadajte Sociálnu poisťovňu o príspevok! Od 01.01.2016 Sociálna poisťovňa na základe žiadosti začne priznávať novú štátnu sociálnu dávku športovým reprezentantom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek. Nárok na dávku budú mať občania Slovenskej republiky, ktorí ako reprezentanti (ČSR, ČSSR, ČSFR) získali medailu buď na olympiáde, paraolympiáde, deaflympiáde alebo majstrovstvách sveta alebo zlatú medailu na majstrovstvách Európy. Suma dávky sa ...

Čítať viac »

Termín na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel sa blíži

motorové vozidlo a daň

Presný termín na podanie daňového priznania a tiež úhrada dane sa posunul tento rok na termín 01.02.2016. Pri vypĺňaní priznania sa budeme riadiť podľa nového zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel. Sadzby dane sa budú riadiť podľa nového zákona a sú rovnako platné pre celé Slovensko. K vozidlám, ktoré podliehajú dani z motorových vozidiel patria motorové vozidlá a prípojné vozidlá kat. L, M, ...

Čítať viac »

Elektronické zasielanie ELDP

eldp

Elektronické zasielanie ELDP Za účelom zníženia administratívnej záťaže Sociálna poisťovňa pripravila od januára 2016 možnosť elektronického zasielania evidenčného listu dôchodkového poistenia (ďalej ako ELDP). Od 04.01.2016 budú tak môcť zamestnávatelia posielať ELDP aj elektronicky. Doposiaľ tak mohli robiť výlučne prostredníctvom papierových formulárov, čo bolo v mnohých ohľadoch neflexibilné a administratívne náročné. Povinnosť elektronického zasielania ELDP bude zaviesť od počtu zamestnancov zamestnávateľa a bude ...

Čítať viac »

Odvody do Sociálnej poisťovne od 01.01.2016

odvody sociálna poisťovňa

Odvody do Sociálnej poisťovne od 01.01.2016 Pre podnikateľov sa od 01.01.2016 ako každý rok zvyšuje minimálny a aj maximálny vymeriavací základ pre úhradu poistného na sociálne poistenie. Taktiež vrastie minimálna a maximálna výška poistného, ktorú sú podnikatelia povinní hradiť. Čo sa týka minimálneho vymeriavacieho základu, z ktorého sú podnikatelia povinní hradiť poistné na sociálne poistenie, vláda ho od 01.01.2013 stanovila ako 50 % ...

Čítať viac »

Odvody do zdravotnej poisťovne od 01.01.2016

zdravotná poisťovňa

Odvody do zdravotnej poisťovne od 01.01.2016 Od 01.01.2016 sa všetkým podnikateľom mení výška preddavku na zdravotné poistenie. Podnikatelia, ktorí podnikali ešte v predošlých rokoch, vypočítala ich príslušná zdravotná poisťovňa novú sumu preddavku na tento rok a to podľa základu dane z príjmov z podnikania, vyplývajúc z daňového priznania za rok 2014. S príchodom nového roka sa stanovilo, že pri určovaní vymeriavacieho základu, ktorý slúžil na výpočet ...

Čítať viac »

Zákon o dani z pridanej hodnoty („DPH“) – zmeny v 2016

ministerstvo

V zmysle novelizácie zákona o DPH prichádza s Novým rokom tiež mnoho zmien. Jednou z hlavných zmien je, že menší podnikatelia dostali možnosť uhradiť DPH štátu až po prijatí platby za svoje služby či tovar. Novinku budú môcť využiť tí podnikatelia, ktorých ročný obrat je menší ako 100 tis. EUR. Podľa informácií z rezortu financií túto skutočnosť spĺňa 136 tis. platiteľov dane, čo tvorí takmer ...

Čítať viac »

Daňové priznania 2016

daňový úrad Trnava

Finančná správa SR na svojom portáli tento týždeň zverejnila interaktívne daňové priznania k dani z príjmu pre právnické osoby (ďalej ako „PO“) a fyzické osoby (ďalej ako „FO“), ktoré bude potrebné podať do termínu 31.03.2016 a tiež daň uhradiť. Všetky tlačivá sú uverejnené v časti „Katalóg elektronických formulárov“. Tiež sú dostupné v eDane/Windows. Do tlačív je nevyhnutné ešte zapracovať zoznam prijímateľov 2 %. Notárska komora ...

Čítať viac »

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov – novinky 2016

daňový úrad Trnava

Od 01.01.2016 nadobúdajú účinnosť zmeny v zákone o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Medzi hlavnú novinku patrí skutočnosť, že základom dane bude množstvo tabakových výrobkov v mernej jednotke – kilogramy (ďalej ako „kg“). Sadzba sa stanovila na hodnotu 71,11 EUR/kg. Výpočet dane bude tvoriť súčin základu dane a sadzby dane. Na príslušnom dokumente by mala byť zverejnená informácia ohľadne hmotnosti v kg alebo gramoch, ktoré sú prijímané, ...

Čítať viac »