Blog

Pozastavenie živnosti

úrad Trnava

Pozastavenie živnosti – ako na to V zmysle živnostenského zákona č. 455/1991 Zb. má podnikateľský subjekt možnosť svoju živnosť na určitý časť pozastaviť. Ide o obdobie minimálne 6 mesiac a maximálne 3 roky. V tomto časovom horizonte nemôže osoba realizovať svoje podnikateľské aktivity. Osoba však môže svoju živnosť pozastaviť až s účinnosťou dňa doručenia formulára o Oznámení o pozastavení živnosti. Samotné pozastavenie živnosti môže osoba oznámiť osobne ...

Čítať viac »

Už ste si stiahli novú aplikáciu Sociálnej poisťovne?

aplikácia SP

V rámci vývoja dostupných elektronických služieb zo strany Sociálnej poisťovne bola opätovne rozšírená ďalšia služba pre zamestnávateľov. Ide o jednu z prvých dostupných služieb zo strany štátnych inštitúcií, ktorá je stiahnuteľná v podobe mobilnej aplikácie, dostupnej pre operačné systémy ANDROID (na Google Play) a už aj iOS (v App Store). Aplikácia je dostupná zdarma. Uvedená aplikácia umožňuje zamestnávateľom niečo ako doplnkovú možnosť zaslania predbežného prihlásenia ...

Čítať viac »

Nárok na dávku v nezamestnanosti – sezónne práce

nárok na dávku v nezamestnanosti

Na základe informácie zo Sociálnej poisťovne je potrebné upozorniť osoby, ktoré vykonávali sezónne práce a žiadajú o dávku v nezamestnanosti, že musia splniť všetky zákonné podmienky, aby uvedenú dávku mohli získať. Viacerí sa môžu domnievať, že aj v prípade sezónnych prác stačí získať 730 dní poistenia v nezamestnanosti v posledných 4 rokoch pred tým, ako sa zaradia do evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce a nie ...

Čítať viac »

Zamestnávanie študenta

odvody sociálna poisťovňa

Zamestnávanie študenta – brigádnika, ktorý prekročí odvodovú výnimku – povinnosti Dohoda o brigádnickej práci študentov dáva študentom možnosť, ktorí ju uzatvorili, aby prostredníctvom písomnej žiadosti získali možnosť výnimky z platenia poistného na dôchodkové poistenie. Ak zamestnávateľ obdrží takúto písomnú žiadosť, pri registrácií na Sociálnu poisťovňu študenta zaregistruje len na úrazové a garančné poistenie. Na základe uvedeného teda zamestnávateľ uhradí iba tieto druhy poistenia. ...

Čítať viac »

Príležitostné príjmy a ich zdaňovanie

daňový úrad

Mnoho osôb využíva letné mesiace práve na získanie príležitostných príjmov. Podľa legislatívy o dani z príjmov je od dane oslobodený príjem z príležitostných aktivít, ak hodnota príjmov nepresiahne limit 500 EUR. Ak je odmena vyššia ako 500 EUR, do základu dane sa zahrnie len to, čo bolo zarobené nad uvedenou hodnotou. Je však dôležité vedieť správne určiť, ktoré príjmy sú v kategórií príležitostných príjmov ...

Čítať viac »

Elektronické schránky a Finančná správa SR

elektronická komunikácia

Podľa tlačovej správy Finančnej správy SR sa doručovanie dokumentov zo strany Finančnej správy SR do elektronických stránok zatiaľ nebude realizovať. Plnohodnotný servis budú môcť podnikatelia využívať práve v podobe portálu Finančnej správy SR. Portál je funkčný už od roku 2014 a prijal viac ako 17 miliónov dokumentov, navyše od januára tohto roku bola spustená elektronická komunikácia v oblasti spotrebných daní, vďaka čomu bolo ...

Čítať viac »

Všetko o elektronických schránkach

elektronická komunikácia

K čomu bude slúžiť elektronická schránka? Kto je povinný ju používať? Od kedy je nutné schránku zaktivovať? Elektronická schránka právnických osôb bola bezodplatne a automaticky zriadená na elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej moci a plne nahrádza doručovanie dokumentov v listinnej podobe. Jej zriadenie nezruší však úplné doručovanie dokumentov v listinnej podobe. Termín aktivácie schránok pre firmy je 01.08.2016 – kedy sa stane pre firmy povinné, ...

Čítať viac »

Posledný týždeň na podanie daňového priznania

daňový úrad

Pre takmer 160 000 fyzických osôb a firiem ostáva posledný týždeň na podanie daňového priznania, ak mali zabezpečený odklad na jeho podanie Trojmesačný odklad uplynie dňom 30.06. Daňové úrady budú pred týmto termínom tri dni otvorené v predĺžených hodinách. Okrem odovzdania daňového priznania je nutné tiež daň uhradiť. Finančná správa predĺžila úradne hodiny nasledovne: – 29.06 od 8.00 – 17.00 hod. 06 – ...

Čítať viac »

Nezabudli ste dnes podať svoje daňové priznanie?

daň z príjmov

Dnešný deň je posledným na odovzdanie daňového priznania v riadnom termíne. Ak ste si vedomí, že tento termín nestíhate, nezabudnite si podať na Váš daňový úrad oznámenie, ktoré obsahuje informáciu so stanoveným termínom na odloženie podania daňového priznania. Maximálny termín na odklad daňového priznania je 30.06.2016. V prípade, že ste dosiahli príjmy zo zahraničia, je tento termín možné odložiť až do 30.09.2016. ...

Čítať viac »

Možné chyby v daňovom priznaní za rok 2015

úrad Trnava

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2015 má povinnosť podať každá fyzická osoba, ak bola výška jeho zdaniteľných príjmov viac ako 1901,67 EUR. Na podanie daňového priznania k dani z príjmov už ostávajú len 3 týždne. Daňovník by sa mal vopred pripraviť na podanie daňového priznania: Nachystať si tlačivo daňového priznania, ktoré je aktuálne Či priznanie stihne podať v zákonom stanovenej lehote – ...

Čítať viac »