Blog

Povinnosti platiteľov dane z pridanej hodnoty

úrad Trnava

Mesiac január so sebou prináša okrem iných povinností, ako napríklad podanie daňového priznania z motorových vozidiel aj povinnosti, ktoré sa týkajú platiteľov dane z pridanej hodnoty („DPH“) a to bez ohľadu na to, či ide o mesačných alebo štvrťročných platiteľov. Legislatíva jasne stanovuje tieto povinnosti. Mnoho z povinností, ktoré má platiteľ DPH, stanovuje legislatíva zákona č. 222/2004 Z. z.  a to bez ohľadu na to, či ...

Čítať viac »

Založenie živnosti v 2017 – ohlasovacie povinnosti

daňový úrad Trnava

V prípade, že sa rozhodnete si založiť živnosť, netreba zabudnúť na ohlasovacie povinnosti, ktoré sú s týmto krokom späté. Po novom už niektoré kroky za podnikateľov rieši jednotné kontaktné miesto (tzv. JKM). Založenie živnosti môže prebehnúť buď osobne – na živnostenskom úrade v mieste trvalého pobytu osoby, alebo elektronicky – prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Možnosť elektronického založenia majú však len tie osoby, ktoré disponujú ...

Čítať viac »

Námietka zaujatosti 2017

úrad Trnava

Zavedenie novely daňového poriadku so sebou prináša okrem iných noviniek aj práva podnikateľského subjektu oficiálne podať námietku a aj právo daňového úradu pri predvolávaní podnikateľských subjektov. Novinku tvorí aj to, že správca dane už predvolanie opakovať nemusí pri tých subjektoch, ktoré sa nedostavia na predvolanie. Novela legislatívy zavádza aj nový postup, tzv. námietku zaujatosti spolu s podrobnými náležitosťami, ktoré musí dokument obsahovať. ...

Čítať viac »

Účtová osnova 2017

ministerstvo

Čo je účtová osnova? Na čo slúži? Aký je rozdiel medzi účtovou a rámcovou osnovou? Nastanú v účtovej osnove v roku 2017 zmeny? Pokúsime sa na uvedené otázky nájsť odpoveď, nakoľko mnohí z Vás sa na ne dopytujú. Vedenie účtovníctva je úzko späté s účtovou osnovou. Účtovníci pri vedení účtovníctva realizujú rôzne účtovné zápisy na jednotlivé účty, ktoré sú uvedené v spomínanej účtovej osnove. Výber konkrétneho ...

Čítať viac »

Nová služba Sociálnej poisťovne – zamestnávatelia 2017

odvody sociálna poisťovňa

Dňa 28. 12. 2016 spustila Sociálna poisťovňa skúšobnú prevádzku novej služby pre zamestnávateľov. Uvedená služba spočíva v tom, že Sociálna poisťovňa bude upozorňovať zamestnávateľov formou SMS správ alebo e-mailom, že neodovzdali posledné aktuálne mesačné výkazy poistného. Ostrá prevádzka novej služby sa začala už v tomto mesiaci (január 2017), kde bude Sociálna poisťovňa zamestnávateľov upozorňovať na to, že neodovzdali mesačný výkaz poistného ešte ...

Čítať viac »

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností – 2017

účtovníctvo kancelária v trnave

Nový rok prináša ďalšie povinnosti týkajúce sa podávania daňových priznaní. Medzi ne patrí okrem podania daňového priznania k dani z príjmu tiež podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti. V rámci legislatívy, ktorá upravuje daň z nehnuteľností patrí zákon č. 582/2004 Z. z. Tento typ dane je špecifický tým, že na rozdiel od iných daní sa hradí rok vopred (t. j. v roku 2017 sa ...

Čítať viac »

Novela zákon o dani z príjmov – 2017

ministerstvo

Od nového roka nastávajú viaceré zásadné zmeny na Slovensku v oblasti legislatívy zákona o dani z príjmov. Pre právnické osoby (t. j. spoločnosť s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti a pod.) je asi najmarkantnejšou novinkou pokles výšky dane zo súčasných 22 % na 21 %, avšak medzi ďalšie novinky možno zaradiť: nový typ daňového nákladu – dar, ktorý bol poskytnutý s cieľom humanitárnej pomoci do zahraničia na ...

Čítať viac »

Nové formuláre 2017 – daňové priznania

Nové formuláre 2017 – daňové priznania Na základe informácie z Finančnej správy SR si dovoľujeme informovať našich čitateľov, že boli oficiálne zverejnené tlačivá pre daňové priznania za rok 2016. Nový rok 2017 so sebou prinesie možno trochu stresové obdobie pre tých, ktorí budú podávať za seba alebo firmu daňové priznania. Hneď v januári pôjde o podanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel za 2016. ...

Čítať viac »

Podnikatelia, pozor na výdavky!

faktúra

S blížiacim sa koncom roka 2016 si dovoľujeme upozorniť podnikateľov, že je nutné si skontrolovať niektoré zo služieb, ktoré definuje legislatíva, či boli uhradené ešte v tomto roku. Ak neboli uhradené, je ich nutné vylúčiť zo základu dane. S koncom roka sú tiež spojené ďalšie administratívne úkony, ktoré je nutné absolvovať, za účelom správneho stanovenia základu dane spoločnosti. Zákon o dani z príjmov jasne definuje, ...

Čítať viac »

Kalendár pre podnikateľov – Finančná správa

kalendár dane

Na základe informácie z Finančnej správy si dovoľujeme informovať podnikateľov, že v súčasnosti je opäť spustená aplikácia – daňový kalendár, ktorá má uľahčiť situáciu podnikateľskému sektoru ohľadne daňových povinností. Daňový kalendár okrem spomenutej aplikácie funguje aj na stránke Finančnej správy už niekoľko rokov alebo tiež ako Google kalendár. Daňový kalendár je aktualizovaný pre rok 2017 a obsahuje dôležité udalosti. Uvedená aplikácia je aktualizovaná ...

Čítať viac »