Blog

Účto+

Faktúry online

Radi by sme vám dali do pozornosti novú online aplikáciu uctoplus.sk,  ktorá prepája účtovníka s podnikateľom na ktorej sme sa spolupodielali. V Účto+ môžete vystavovať cenové ponuky, vytvárať faktúry, nahrávať a evidovať prijaté faktúry, pokladničné doklady, vytvárať cestovné príkazy a mnoho iného. Všetko dokážete následne aj zdielať so svojim účtovníkom a mať tak dokonalý prehľad o tom ktoré doklady už ...

Čítať viac »

Daňový bonus na dieťa – 2018

20 eur

Daňové zvýhodnenie od štátu – daňový bonus (ďalej „DB“) platí štát pre každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Daňovník si môže nárok na DB uplatniť každý mesiac (ak ide o zamestnanca) alebo raz ročne (v ročnom zúčtovaní alebo v daňovom priznaní). V súčasnosti má DB výšku 21,56 € mesačne, čo predstavuje ročnú výšku 258,72 € na každé ...

Čítať viac »

Certifikát pre eID

elektronická komunikácia

Elektronická komunikácia s finančnou správou (ďalej „FS“) je  povinná pre všetky právnické osoby (ďalej „PO“) zapísané v Obchodnom registri SR a tiež ich zástupcov  od termínu 01. 01. 2018. FS však znova pripomína PO, že pre komunikáciu s FS prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom je potrebné mať platný certifikát.  Fyzické osoby (ďalej „FO“) podnikatelia musia povinne komunikovať s FS až od termínu 01. 07. 2018. Pre ...

Čítať viac »

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2017

úrad Trnava

Prenájom nehnuteľnosti môže byť realizovaný v dvoch formách a teda bez živnostenského oprávnenia, alebo na základe živnostenského oprávnenia. Spôsob, akým sa nehnuteľnosť prenajíma má vplyv na výpočet dane z príjmov, sociálneho poistenia a zdravotného poistenia súvisiaceho s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti. Prenajímať nehnuteľnosť bez živnostenského oprávnenia je podľa zákona možné, len ak sa popri prenájme poskytujú len základné služby spojené s prenájmom. ...

Čítať viac »

Zvyšovanie stravného na pracovných cestách – 2018

20 eur

Návrh opatrení o sumách stravného predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Týmto opatrením by sa mala zvýšiť suma stravného pre jednotlivé časové pásma ako nároková náhrada pre zamestnanca vyslaného na  pracovnú cestu, čo súvisí so zvyšovaním cien jedál. Posledný krát boli sumy stravného na pracovných cestách upravované 01. 12. 2016. Kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v ...

Čítať viac »

Zdaňovanie digitálnych platforiem

úrad Trnava

Daňovníci, ktorí v Slovenskej republike vykonávajú činnosť prostredníctvom digitálnych platforiem, cez ktoré sa poskytujú služby dopravy a ubytovania, by si mali dať pozor na uvedené zmeny týkajúce sa problematiky. Od termínu 01. 01. 2018 budú upravené ich povinnosti. Konzultačná rada prezidenta finančnej správy (ďalej „FS“) sa venovala práve zdaňovaniu digitálnych platforiem. Uvedené stretnutie absolvovali aj zástupcovia Zväzu hotelov a reštaurácií ponúkajúci svoje ubytovacie ...

Čítať viac »

Daňové priznanie za rok 2017 – príjmy zo zahraničia

20 eur

V prípade ak daňovník, považovaný za rezidenta Slovenskej republiky (ďalej „SR“), v roku 2017 dosiahol príjmy zo závislej činnosti zo zahraničia, jeho povinnosťou je vysporiadať si v SR svoje celosvetové príjmy. Pojem celosvetové príjmy zahŕňa všetky príjmy zo zdrojov na území SR a taktiež príjmy zo zahraničia. Fyzická osoba (ďalej „FO“) je povinná podať daňové priznanie (ďalej „DP“) k dani z príjmov, v prípade, ak jej celkové ...

Čítať viac »

Poučenia k vyplneniu daňových priznaní aj v maďarskej mutácií

daňový úrad

Daňovým subjektom zostávajú pre splnenie jednej z najdôležitejších daňových povinností menej ako tri týždne. Všetci daňovníci musia podať daňové priznanie (ďalej „DP“) do termínu 03. 04. 2018 uhradiť tým aj daň z príjmov. Finančná správa SR sa tento rok rozhodla uľahčiť túto daňovú povinnosť pre maďarskú národnostnú menšinu. Na svojom webovom sídle a tiež v aplikácii eDane/Java uverejnila poučenia k vyplneniu DP aj v maďarskom jazyku. ...

Čítať viac »

Základné informácie o daňovom priznaní za rok 2017: fyzické osoby – podnikatelia

úrad Trnava

Medzi fyzické osoby – podnikateľov (ďalej “FO – podnikatelia”) môžme zaradiť všetkých živnostníkov, lekárov, advokátov, finančných poradcov či drobných farmárov. Aktuálne riešenou otázkou je, či musia tieto osoby podať daňové priznanie (ďalej “DP”) elektronicky. Všetky FO – podnikatelia, registrovaní na daň z príjmu, sú od 01. 07. 2018 povinní používať elektronickú komunikáciu. Platí to však len ak sú splnené dve ...

Čítať viac »

Nové vzory daňových tlačív – 2018

Posledný termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov je pre rok 2018 stanovený na 3. apríla. Pri plnení tejto povinnosti by si verejnosť mala dať pozor na zmeny, ktoré sú v predpísaných daňových tlačivách. Pre rok 2018 totižto platí, že daňové priznanie podávajú fyzické (DP DPFO B) ako aj právnické (DP DPPO) osoby na nových vzoroch tlačív. Nové je tak isto ...

Čítať viac »