Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
úrad Trnava
daňový úrad

Odklad daňového priznania – právnické osoby

Možnosť využiť odklad na podanie daňového priznania môžu využiť nie len právnické osoby, ale aj živnostníci či zamestnanci. Základná lehota na podanie ich daňových priznaní sú tri mesiace po skončení príslušného zdaňovacieho obdobia. Týmto obdobím sa myslí kalendárny rok.

V základnej lehote podávajú daňové priznania najmä tie osoby, ktoré očakávajú vrátenie daňového preplatku. Príslušný daňový úrad im preplatok vráti skôr, ako v prípade, ak oznámia daňovému úradu odklad. Odklad taktiež nevyužívajú živnostníci, ktorým sa na základe podaného priznania majú znížiť mesačné odvody na sociálne poistenie, alebo tým,  ktorým majú odvody do Sociálnej poisťovne úplne zaniknúť.

Odklad na podanie daňového priznania využíva každým rokom viac právnických osôb, pretože ide o legálnu optimalizáciu v rámci spoločnosti. Pokiaľ na 1 odložené priznanie fyzickej osoby pripadá priemerne za roky 2014 – 2016 asi 10 daňových priznaní, ktoré boli podané v základnej časovej lehote 3 mesiacov, u právnických osôb ide o 2 priznania.

Maximálna lehota na odklad daňového priznania je 6 kalendárnych mesiacov, avšak podmienka je, že zdroje príjmov museli plynúť zo zahraničia. Podľa štatistík ide o asi 1 % firiem, ktoré si lehotu na podanie priznania predĺžili o práve 6 mesiacov. Väčšina firiem využíva odklad na podanie daňového priznania o tri kalednárne mesiace.