Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY

Blog

účtovníctvo
účtovníctvo www.uctujto.sk

Blog

V tejto sekcii sú príspevky rozdelené do dvoch kategórií. Účtovníctvo a veci týkajúce sa neziskového sektora, najmä občianských združení. V blogu sa budeme postupne snažiť priblížiť našu prácu a ozrejmiť niektoré fakty týkajúce sa našej činnosti.

Daň z nehnuteľnosti – prenájom

účtovníctvo kancelária v trnave

Mnoho podnikateľov si rieši otázku, či sú povinní hradiť platia daň z nehnuteľnosti, v prípade, ak si iba prenajímajú budovu či kanceláriu alebo parkovacie miesto. V našom článku sa pokúsime rozobrať uvedenú problematiku. Všeobecné ustanovenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti hovorí o tom, že povinnosť k dani z nehnuteľnosti na rok 2017 vzniká dňa 01. 01. 2017 tomu daňovníkovi, ktorý sa v roku 2016 stal vlastníkom, ...

Read More »

Používanie elektronickej registračnej pokladnice – povinnosti

ERP

Elektronická registračná pokladnica je elektronické zariadenie, ktoré disponuje pamäťou, vizuálnym zariadením, hodinami či tlačiarňou. Tieto časti tvoria jeden celok. Čo sa týka povinností podnikateľského subjektu, medzi ne môžu napríklad patriť : zaevidovanie prijatých peňažných prostriedkov – každý podnikateľský subjekt, ktorý obdržal prostriedky za ponúkaný tovar či službu, je povinný ich bezodkladne evidovať. Túto povinnosť má tiež podnikateľský subjekt, ak bol ...

Read More »

Virtuálna registračná pokladnica – povinnosti

registračná pokladnica

Virtuálna registračná pokladnica je internetové prostredie, ktoré bolo zriadené prostredníctvom Finančného riaditeľstva SR, ktoré má cieľ prepojiť komunikáciu medzi podnikateľským subjektom a koncovým zariadením. Ide o online aplikáciu prostredníctvom ktorej je možné prepojenie s koncovým zariadením. Koncovým zariadením rozumieme notebook, smartfón, tablet alebo PC a pod. Medzi hlavné povinnosti pri používaní virtuálnej registračnej pokladnice môžu patriť: zaregistrovanie finančných prostriedkov po ich prijatí – ...

Read More »

Možné chyby v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel – 2017

motorové vozidlo a daň

Na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel ostáva subjektom už iba pár dní. Úhrada dane ako aj termín na podanie daňového priznania je 31. 01. 2017 (utorok). Radi by sme teda našich čitateľov upozornili na možné chyby, ktoré môžu v rámci daňového priznania nastať a návod na to, ako sa im vyvarovať. treba si dať pozor na to, aby daňové subjekty okrem ...

Read More »

Kľúčové čísla pre podnikateľov – 2017

ministerstvo

S novým rokom prichádzajú pre podnikateľov okrem iného aj dôležité čísla, ktoré sa ich môžu týkať, či už ide o samostatne zárobkovo činné osoby, alebo firmy – právnické osoby. My sa pokúsime priblížiť tie najdôležitejšie. Samostatne zárobkovo činné osoby: 19 % – ide o základnú sadzbu dane z príjmov pre fyzické osoby. Uvedená sadzba sa používa pri kalkulácií daňovej povinnosti za rok 2017 zo ...

Read More »

Nová podoba kontrolného výkazu – 2017

úrad Trnava

V zmysle opatrenia MF SR bol zverejnený nový vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty s termínom platnosti od 01. 01. 2017. Aké informácie musí po novom obsahovať? V zmysle legislatívy musí kontrolný výkaz obsahovať údaje z každej faktúry, ktorú bol subjekt povinný vystaviť. Od januára sa v kontrolnom výkaze budú uvádzať informácie o dodávateľovi – platiteľovi dane z pridanej hodnoty, ktorý si preniesol svoju daňovú povinnosť na ...

Read More »

Daňové priznanie 2017 – odklad podania

úrad Trnava

S príchodom nového roka prichádzajú aj povinnosti v podobe daňových priznaní k dani z príjmu za predošlý rok. Je však mnoho podnikateľov, ktorí sa zamýšľajú nad podaním si odkladu tejto povinnosti a to na neskorší termín. Legislatíva na Slovensku jasne definuje, že každý podnikateľský subjekt je povinný podať daňové priznanie do 3 kalendárnych mesiacov, a to po ukončení príslušného zdaňovacieho obdobia. V tejto istej lehote má ...

Read More »

Daň z motorových vozidiel – preddavky

motorové vozidlo a daň

Ako sme už upozorňovali našich čitateľov v článku o blížiacom sa termíne na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2016, t.j. do 31.01.2017 – http://www.uctujto.sk/dan-motorovych-vozidiel-2017/, s danou problematikou súvisia aj možné preddavky, ktoré s uvedenou daňou súvisia. V daňovom priznaní si subjekt určí aj predpokladanú daň v roku 2017. Preddavok na daň z motorových vozidiel patrí medzi dane, ktoré subjekty majú povinnosť hradiť v priebehu zdaňovacieho ...

Read More »

Paušálne výdavky v 2017

ministerstvo

Ako sme už upozorňovali našich čitateľov v našom článku – http://www.uctujto.sk/zmeny-pausalnych-vydavkoch-2017/, s novým rokom 2017 prišli zmeny týkajúce sa paušálnych výdavkov. Komu sa však skutočne oplatia? Od 01. 01. 2017 nadobudla účinnosť novela zákona č. 595/2003 Z. z., vďaka ktorej nastanú 3 markantné zmeny v paušálnych výdavkoch. Ide o: navýšenie sadzby paušálnych výdavkov na hodnotu 60 % (z pôvodných 40 %) zrušenie mesačnej ...

Read More »

Príspevok zamestnancovi na pracie potreby

daňový úrad

V súčasnosti má mnoho zamestnávateľov možnosť poskytnúť svojim zamestnancom uniformy alebo pracovné oblečenie. Ako to je však v prípade, ak sa zamestnávateľ rozhodne prispievať finančnými prostriedkami zamestnancom ku mzde za vzniknuté náklady, ktoré sú spojené s pratím oblečenia doma? Ide o oslobodený príjem od odvodov? Legislatíva na Slovensku definuje daňový výdavok konkr. § 2 písm. i) 595/2003 Z. z. ako náklad na dosiahnutie príjmov, ktorý ...

Read More »