Blog

Účtovníctvo Bratislava.

účtovníctvo Bratislava

Podnikáte v Bratislave a hľadáte firmu na externé vedenie účtovníctva? Už nehľadajte! V rámci našich služieb ponúkame vedenie jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva ako aj spracovanie celej mzdovej agendy. Naši klienti získavajú automaticky daňové a ekonomické poradenstvo zadarmo. V prípade záujmu Vás naučíme vystavovať faktúry, alebo Vám ich budeme vystavovať my. Účtovné doklady nám nemusíte nosiť, my si pre ne budeme chodiť tak ako to ...

Čítať viac »

Odvodové zaťaženie dohodárov

účtovníctvo

Nie je novinkou fakt, že ak si chce spoločnosť v súčasnosti zamestnať osobu „na dohodu“ alebo „dohodára“, vyplývajú pre neho veľmi podobné povinnosti ako pri zamestnancoch. Zamestnávateľovi vznikajú ohlasovacie či odvodové povinnosti, čo sa odrazilo na zníženom počte zamestnaných ľudí na dohodu v poslednej dobe na Slovensku.   Zamestnávatelia sú povinní odvádzať platby do príslušnej zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne ...

Čítať viac »

Povinnosti zamestnávateľa voči novému zamestnancovi

účtovníctvo

Chcete si zamestnať vo firme nového zamestnanca, ale neviete aké máte nahlasovacie povinnosti? Poznáte časové lehoty a spôsob nahlasovacích povinností? V našom článku sa pokúsime v kocke uviesť, aké Vám vyplývajú povinnosti tak, aby Vám nehrozili vysoké pokuty.   Pracovná zmluva Založenie nového pracovného pomeru je možné len uzatvorením (písomnej) pracovnej zmluvy medzi Vašou spoločnosťou (zamestnávateľ) a zamestnancom. Pracovný pomer ...

Čítať viac »

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

účtovníctvo

Dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práce študenta   – znejú Vám uvedené pojmy podobne? Nie ste si istí, aké rozdiely medzi sebou majú a chcete si zamestnať brigádnika alebo dohodára? Nižšie sa pokúsime priblížiť a rozanalyzovať hlavné rozdiely. V prípade potreby ponúkame našim zazmluvneným klientom vypracovanie uvedených dohôd zdarma.   Dohoda o vykonaní práce ...

Čítať viac »

Účtovníctvo: Čísla účtov v tvare IBAN od 01. 02. 2014

účet ban

Čísla účtov v tvare IBAN od 01. 02. 2014 Určite mnohí z Vás postrehli novinku, ktorá nadobudne účinnosť od 01. 02. 2014 v rámci uvádzania čísel účtov v tvare IBAN. Podľa požiadaviek SEPA budú všetci podnikatelia povinní od 01. 02. 2014 pri komunikácií s bankou, finančnou správou a aj inými inštitúciami používať bankové účty v tvare IBAN. Taktiež na portáli Finančnej správy je možné v ponuke rýchlych odkazov ...

Čítať viac »

Účtovníctvo: Zmeny platné pre podnikateľov od 01. 01. 2014 I SOCIÁLNA POISŤOVŇA

účtovníctvo

  Zmeny platné pre podnikateľov od 01. 01. 2014 v kocke I. Zmeny v sociálnom poistení platné od 01. 01. 2014 Minimálne poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie V prvom rade je dôležité upozorniť, že vyššiu minimálnu sumu poistného musia samostatne zárobkovo činné osoby uhradiť najneskôr do termínu 10. 02. 2014. Minimálny vymeriavací základ bol zvýšený o 2,4 % t. j. na hodnotu 402,5 EUR, ...

Čítať viac »

Účtovníctvo: Zmeny platné pre podnikateľov od 01. 01. 2014 II ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

účtovníctvo

Zmeny platné pre podnikateľov od 01. 01. 2014 v kocke II. Zmeny v zdravotnom poistení platné od 01. 01. 2014 Medzi pravidlá, ktoré sú platné od 2014 patrí, že pri stanovaní vymeriavacieho základu, ktorý slúži na výpočet preddavkov na zdravotné poistenie sa základ dane neznižuje nie len o odvody na zdravotné poistenie, ale ani o odvody na sociálne poistenie, ktoré samostatne zárobkovo činná osoba ...

Čítať viac »

Občianske združenie: 2{9267357055e202343eb4d5c294df2d45a76027e675decfd4110dd8752878f2ed} z dane

občianske združenie

Ako získať 2 % z dane (pre rok 2014) Kto môže prijímať 2% z dane? Akú právnu formu má mať organizácia, ktorá chce byť prijímateľom 2%? Ako sa registrovať do zoznamu prijímateľov 2%? Do kedy je nutné sa registrovať? Na čo môžu byť použité získané 2%? Aká je platná legislatíva k 2%? Aký vplyv majú 2% na účtovníctvo? Ako účtovať 2%? Tieto ...

Čítať viac »

Účtovníctvo: podvojné účtovníctvo

účtovníctvo

Účtovníctvo: Vedenie účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva v kocke   Kedy sa účtuje v podvojnom účtovníctve? Kto môže viesť podvojné účtovníctvo? V akých účtovných knihách vedieme podvojné účtovníctvo? Čo znamená viesť podvojné účtovníctvo? Akú legislatívu používam pri podvojnom účtovníctve? Aký je základný rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom? Z čoho sa skladá účtovná závierka? Čo teda vlastne podvojné účtovníctvo je? ...

Čítať viac »

Účtovníctvo: cena za účtovníctvo

účtovníctvo

Cena za vedenie účtovníctva Mnoho našich potenciálnych klientov sa nás pýta, koľko si účtujeme za vedenie účtovníctva, alebo aký máme cenník za jednoduché alebo podvojné účtovníctvo. Na úvod považujeme za dôležité podotknúť, že vedenie účtovníctva vo firme „A“ nie je to isté, ako vedenie účtovníctva vo firme „B“. Taktiež neradi používame termín „cenník za vedenie účtovníctva“, nakoľko pri každom subjekte ...

Čítať viac »