Mesačný archív: apríl 2018

Daňový bonus na dieťa – 2018

20 eur

Daňové zvýhodnenie od štátu – daňový bonus (ďalej „DB“) platí štát pre každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Daňovník si môže nárok na DB uplatniť každý mesiac (ak ide o zamestnanca) alebo raz ročne (v ročnom zúčtovaní alebo v daňovom priznaní). V súčasnosti má DB výšku 21,56 € mesačne, čo predstavuje ročnú výšku 258,72 € na každé ...

Čítať viac »

Certifikát pre eID

elektronická komunikácia

Elektronická komunikácia s finančnou správou (ďalej „FS“) je  povinná pre všetky právnické osoby (ďalej „PO“) zapísané v Obchodnom registri SR a tiež ich zástupcov  od termínu 01. 01. 2018. FS však znova pripomína PO, že pre komunikáciu s FS prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom je potrebné mať platný certifikát.  Fyzické osoby (ďalej „FO“) podnikatelia musia povinne komunikovať s FS až od termínu 01. 07. 2018. Pre ...

Čítať viac »

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2017

úrad Trnava

Prenájom nehnuteľnosti môže byť realizovaný v dvoch formách a teda bez živnostenského oprávnenia, alebo na základe živnostenského oprávnenia. Spôsob, akým sa nehnuteľnosť prenajíma má vplyv na výpočet dane z príjmov, sociálneho poistenia a zdravotného poistenia súvisiaceho s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti. Prenajímať nehnuteľnosť bez živnostenského oprávnenia je podľa zákona možné, len ak sa popri prenájme poskytujú len základné služby spojené s prenájmom. ...

Čítať viac »

Zvyšovanie stravného na pracovných cestách – 2018

20 eur

Návrh opatrení o sumách stravného predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Týmto opatrením by sa mala zvýšiť suma stravného pre jednotlivé časové pásma ako nároková náhrada pre zamestnanca vyslaného na  pracovnú cestu, čo súvisí so zvyšovaním cien jedál. Posledný krát boli sumy stravného na pracovných cestách upravované 01. 12. 2016. Kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v ...

Čítať viac »