Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
odvody sociálna poisťovňa
sociálna poisťovňa

Živnostníci, pozor! Skontrolujte si svoje poistné SP so splatnosťou 08.11.2016

Živnostníci, ktorí využili možnosť odložiť si podanie svojho daňového priznania za rok 2015, ostáva už len jeden deň na to, aby si skontrolovali výšku svojho poistného na úhradu Sociálnej poisťovne, ktorého splatnosť je k termínu 08.11.2016. Sociálna poisťovňa mala do 01.10.2016 prehodnotiť výšku ich daňovej povinnosti na základe údajov, ktoré vyplynuli z daňového priznania. V mesiaci október im totižto Sociálna poisťovňa mala písomne oznámiť prostredníctvom Oznámenia výšku poistného na úhradu sociálneho poistenia.

Poistenie samostatnej zárobkovo činným osobám (ak využili možnosť odkladu podania daňového priznania za 2015) vzniklo 01.10.2016 v prípade, ak z podnikania v roku 2015 dosiahli príjmy, ktoré presiahli hodnotu 5148 EUR a ak majú k 01.10.2016 riadne oprávnenie na realizovanie aktivít podľa osobitného predpisu alebo vykonávajú umelecké aktivity, autorské práce a pod. Hodnota z ktorej Sociálna poisťovňa posudzuje vznik poistenia pre tieto osoby, tvoria príjmy z podnikateľských aktivít alebo výnosy týkajúce sa podnikania a s inou samostatnou zárobkovou aktivitou v roku 2015 a to bez odpočítania nákladov.

Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré využili možnosť odkladu na podanie daňového priznania za rok 2015 a poistenie im trvalo k termínu 30.06.2016 za mesiace júl, august a september 2016 hradili poistné v rovnakej výške ako do termínu 30.06.2016. Ak príjem týchto samostatne zárobkovo činných osôb bol vyšší ako hodnota 5148 EUR, za obdobie 01.10.2016 hradia poistné mesačne na základe vyrubenej sumy, ktoré sa nachádza v písomnom Oznámení, ktoré im doručila príslušná Sociálna poisťovňa.

Pri samostatne zárobkovo činných osobách, ktoré využili možnosť odloženého podania daňového priznania povinné poistenie zaniká k termínu 30.09.2016. Tento fakt sa týka aj tých osôb, ktorých príjmy v roku 2015 dosiahli príjem menej ako je hodnota 5148 EUR.