Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
20 eur
eurobankovky

Zdaňovanie príjmov u športovcov

V zmysle legislatívy platnej od minulého roka medzi príjmy z inej samostatne zárobkovej činnosti boli zaradené aj tie príjmy, ktoré pochádzajú z aktivít športovcov či športového experta v zmysle zákona č. 4402015 Z. z. (ďalej ako “zákon o športe”). Medzi tieto príjmy môžeme zaradiť aj tie, ktoré plynú na základe kontraktu o sponzorstve v rámci športových aktivít.

 

Z uvedeného môžeme medzi príjmy teda zaradiť nasledovné:

 • príjmy profesionálneho športovca – osoba, ktorá aktívne realizuje športové aktivity na úrovni SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba),
 • športovec amatér – osoba, ktorá realizuje športové aktivity a to:
  • na základe kontraktu o príprave talentovaného športovca,
  • bez kontraktu,
  • na základe kontraktu v prípade, ak:
   • aktivita športu spĺňa znaky závislej činnosti a počas 1 kalendárneho roka nepresiahne 8 hodín v týždni, alebo 5 dní v mesiaci, alebo 30 dní v príslušnom kalendárnom roku,
   • kontrakt osoby ho neviaže k účasti na prípravných fázach v rámci súťaží,
   • realizuje športové aktivity v rámci jednej alebo viacerých súťaží v krátkom časovom horizonte.
 • športového experta, ktorého charakteristika môže byť buď:
  • tréner a inštruktor,
  • fyzická osoba, ktorá realizuje odbornú aktivitu v rámci športu a na základe odbornej spôsobilosti, ktorú získal na základe osobitného predpisu,
  • fyzická osoba realizujúca odbornú činnosť v športe na základe odbornosti, ktorú určuje príslušný športový zväz,
  • fyzická osoba, ktorá realizuje aktivity v športe, na ktorý nie je povinná odborná spôsobilosť.