Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
registračná pokladnica
virtuálna registračná pokladnica

Virtuálna registračná pokladnica – infolist

Už viac ako 2 roky môžu podnikateľské subjekty využívať virtuálnu registračnú pokladnicu a ku dnešnému dátumu ju využíva cca 30 000 používateľov. Suma sumárum vďaka tejto aplikácií bolo vydaných už viac ako 6 miliónov platných pokladničných dokladov v hodnote viac ako 600 miliónov EUR. Základným predpokladom na používanie tejto aplikácie je internetové pripojenie a je možné ju používať na klasickom PC, notebooku alebo smartphonu.

Dňa 01. 04. 2015 Finančná správa SR spustila túto revolučnú novinku v oblasti vyberania finančných prostriedkov, ktorá umožňuje podnikateľovi vytvoriť a následne vytlačiť pokladničné doklady a zároveň vytvoriť denné alebo mesačné uzávierky. Služba je poskytovaná zadarmo a v prvej fáze bola určená pre podnikateľov, ktorí museli evidovať hotovostné platby/tržby. Išlo primárne o lekárov, drobných remeselníkov alebo taxikárov. Vďaka virtuálnej registračnej pokladnici tak vedeli ušetriť nemalé prostriedky, nakoľko nebolo nutné zakupovať klasickú pokladnicu a tiež sa znížila administratívnu záťažovosť, nakoľko vďaka virtuálnej registračnej pokladnici nie je nutné viesť pokladničnú knihu, vyhotovovať a archivovať uzávierku či zabezpečovať ochranu uložených informácií a pod.

Finančná správa SR tiež konštatovala, že doposiaľ neevidovali v rámci tejto aplikácie žiaden pokus o podvod. Z tohto dôvodu plánuje túto aplikáciu uvoľniť na celý trh, pretože elektronizácia registračných pokladníc je výborným nástrojom proti daňovým podvodom.