Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
aplikácia SP
sociálna poisťovňa aplikácia

Už ste si stiahli novú aplikáciu Sociálnej poisťovne?

V rámci vývoja dostupných elektronických služieb zo strany Sociálnej poisťovne bola opätovne rozšírená ďalšia služba pre zamestnávateľov. Ide o jednu z prvých dostupných služieb zo strany štátnych inštitúcií, ktorá je stiahnuteľná v podobe mobilnej aplikácie, dostupnej pre operačné systémy ANDROID (na Google Play) a už aj iOS (v App Store). Aplikácia je dostupná zdarma.

Uvedená aplikácia umožňuje zamestnávateľom niečo ako doplnkovú možnosť zaslania predbežného prihlásenia či odhlásenia zamestnancov. Stále je však nutné do 3 dní potvrdiť toto prihlásenie/odhlásenie cez riadny Registračný list (RLFO). Ak by zamestnávateľ však tento krok neurobil, SES SP ho na uvedenú skutočnosť upozorní. Bez zaslania tohto listu je predbežná registrácia považovaná za neplatnú.

Vďaka mobilnej aplikácií budú tak zamestnávatelia môcť využiť možnosť histórie poslednej aktivity s možnosťou preukázania sa pred kontrolou nelegálnej práce; okamžitú spätnú väzbu pri odoslaní informácie či kontrolu správnosti podaných informácií.

V prípade potreby alebo nedostupnosti aplikácie môžu zamestnávatelia stále využívať pri predbežnej registrácií fax alebo e-mail.