Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
odvody sociálna poisťovňa
sociálna poisťovňa

Uvádzanie variabilného a špecifického symbolu – Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých živnostníkov alebo samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré obdržali rozhodnutia o zaplatení predpísaných penálov, aby dodržiavali správnosť uvádzania variabilného a špecifického symbolu pri uvedených platbách. V prípade, že osoby neuvedú správne symboly, Sociálna poisťovňa bude opätovne platbu požadovať a zo strany živnostníka bude opätovne potrebné preukázať úhradu. Z toho titulu odporúčame, aby si osoby skontrolovali platby a ak spravili chybu v platbe, je nutné príslušnú Sociálnu poisťovňu neodkladne informovať o skutočnosti. Pri úhrade je teda nutné uviesť:

  • špecifický symbol – číslo rozhodnutia, ktoré sa nachádza na zásielke od Sociálnej poisťovne;
  • variabilný symbol – je rovnaký, ako pri všetkých platbách, ktoré osoba realizovala, pridelila mu ho Sociálna poisťovňa;
  • konštantný symbol – ten sa považuje za nepovinný údaj, avšak je dobré, ak ho podnikateľ v platbe uvedie. Ak sa osoba rozhodne pre úhradu prevodom z bankového účtu, použije 3118, v prípade ak úhradu zrealizuje poštovou poukážkou, tak je to 3119, pri platení poistného na základe rozhodnutia, ide o 3114; v prípade pokuty uhradenej bezhotovostným prevodom, ide o 1118 a úhrada platby pokuty hotovostným stykom – uvedie 1119.