Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
odvody sociálna poisťovňa
sociálna poisťovňa

Pozor na dlhy voči Sociálnej poisťovni

Na základe informácie zo Sociálnej poisťovne si dovoľujeme upozorniť osoby/dlžníkov, ktoré/í majú voči nej dlh, aby sa pred nepriaznivou situáciou nezatajovali, ale so Sociálnou poisťovňou komunikovali s cieľom vyriešiť  svoj problém ešte predtým, ako dlh bude postúpený do mandátnej správy a neskôr exekútorovi.

Ak sa tento problém týka aj vás, z našej praxe vždy klientom odporúčame, aby so Sociálnou poisťovňou komunikovali a to tak, že si s ňou dohodnú splátkový kalendár. Tento krok zabezpečí dlžníkovi, že splatí dlh, ktorý nebude ďalej navýšený o prípadné trovy. Navyše ak si dohodne dlžník splátkový kalendár, nebude tak musieť komunikovať s exekútorom, ale stále iba so Sociálnou poisťovňou.

Sociálna poisťovňa však všetkých svojich poistencov/platiteľov poistného písomne informuje prostredníctvom oznámenia o priebehu pohľadávky a teda či je v pôsobnosti mandátnej správy. Osoba je v nej oboznámená, že spôsob a forma vymáhania je v rukách mandatára, ktorý bude osobu vyzývať na úhradu dlhu prostredníctvom písomných výziev, telefonicky, alebo prostredníctvom SMS správ. Táto fáza je jednoduchšia v tom, že výška dlhu sa nenavyšuje. Úhrada tohto dlhu v tejto fáze sa rieši už iba s mandatárom a nie so Sociálnou poisťovňou a to aj v prípade, ak osoba bude žiadať o splátkový kalendár.

V prípade, že dlh bol postúpený exekútorovi, je potrebné, aby dlžník dlh splatil čo najskôr, pretože výška dlhu, ktorú vymáha už priamo exekútor je navýšená o trovy tejto exekúcie. Tie exekúcie, ktoré boli podané po termíne 01. 04. 2017, budú vymáhané na účet exekútora. Vymáhaný dlh zo strany exekútora je ďalej z jeho strany poslaný na účet Sociálnej poisťovne a to do 7 dní.

Keď dlžník uhradí dlh, je povinný vyžiadať od exekútora vystavenie potvrdenia o splatení tohto dlhu. Toto potvrdenie je možné použiť pre nároky dávky zo Sociálnej poisťovne, alebo pre výmaz z registra dlžníkov na stránke Sociálnej poisťovne.