Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
odvody sociálna poisťovňa
sociálna poisťovňa

Odvody do Sociálnej poisťovne od 01.01.2016

Odvody do Sociálnej poisťovne od 01.01.2016

Pre podnikateľov sa od 01.01.2016 ako každý rok zvyšuje minimálny a aj maximálny vymeriavací základ pre úhradu poistného na sociálne poistenie. Taktiež vrastie minimálna a maximálna výška poistného, ktorú sú podnikatelia povinní hradiť.

Čo sa týka minimálneho vymeriavacieho základu, z ktorého sú podnikatelia povinní hradiť poistné na sociálne poistenie, vláda ho od 01.01.2013 stanovila ako 50 % z priemernej mzdy na Slovensku spred 2 rokov. Výsledkom je fakt, že minimálny vymeriavací základ na úhradu sociálnych odvodov pre podnikateľov sa navýši z pôvodných 412 EUR na hodnotu 429 EUR. Navýšenie minimálneho vymeriavacieho základu v praxi znamená nárast minimálneho poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie z pôvodných 136,57 EUR na 142,2 EUR. Prvýkrát túto sumu podnikatelia budú hradiť najneskôr dňa 08.02.2016 (za január 2016). Čo sa týka maximálneho vymeriavacieho základu, ten sa z pôvodnej hodnoty 4120 EUR navýšil na 4290 EUR. Tento nárast taktiež súvisí s navýšením priemernej mzdy.

Z dôvodu navýšenia maximálnych vymeriavacích základov sa od začiatku roka tiež upravuje maximálne mesačné poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie. Tohtoročná maximálna suma poistného na dôchodkové poistenie vzrástla z hodnoty 1184,5 EUR na 1233,37 EUR. Na nemocenské poistenie sa suma zvýšila z pôvodných 181,28 EUR na 188,76 EUR. Spolu ide o nárast z pôvodných 1365,78 EUR na 1422,13 EUR.