Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
motorové vozidlo a daň
Daň z pridanej hodnoty a motorové vozidlo

Obstaranie pneumatík na firemné vozidlo, ktoré je na leasing

Nakoľko sa nám blíži zimné obdobie, mnoho spoločností rieši problematiku obstarania zimných pneumatík na firemné autá. V mnohých prípadoch boli vozidlá kupované prostredníctvom leasingových zmlúv. Ako účtovne postupovať? Zvyšuje uvedená situácia obstarávaciu cenu vozidla, alebo sa pneumatiky zariadia účtovne do spotreby?

Celková problematika vozidiel, ktoré boli zakupované na firmu prostredníctvom leasingovej zmluvy spadá do špecifickej kategórie. Pod termínom istina rozumieme hodnotu vopred dohodnutých úhrad, pričom ich súčasť tvorí hodnota kúpnej ceny, za ktorú po splatení prechádza vlastnícke právo z prenajímateľa na nájomcu. Do tejto hodnoty však obstarané pneumatiky nepatria. Tie nie sú považované za istinu vozidla a teda nejde o technické zhodnotenie vozidla.

Účtovníčka teda spraví nasledovné, pneumatiky zaúčtuje ako zásobu – môže sa rozhodnúť, či na ťarchu účtu 112 XZ alebo na ťarchu účtu 501 XZ. Z praktického pohľadu môžeme obstaranie zimných pneumatík považovať za údržbu vozidla, nakoľko sa vďaka nim zabezpečí prevádzkový stav samotného automobilu a je teda možné zvoliť aj účet 511.

Z praxe môžeme konštatovať, že považujeme všetky uvedené postupy za obhájiteľné, pretože ani jeden prípad nemá dopad na hospodársky výsledok firmy.