Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
odvody sociálna poisťovňa
sociálna poisťovňa

Nová výška odvodov – živnostníci

V súčasnosti už Sociálna poisťovňa posiela poštou všetkým samostatne zárobkovo činným osobám a živnostníkom informáciu o novej výške poistného, nakoľko k 01.07.2017 sa prehodnocuje vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výška poistného, ktorú budú musieť tieto osoby hradiť. Tento termín je každoročne rovnaký a teda tie osoby, ktoré majú otvorenú živnosť dlhšie o ňom dôverne vedia.

Oznámenie Sociálna poisťovňa doručuje výlučne poštou a to do termínu 21.07.2017. Novú výšku poistného budú tak môcť hradiť do termínu 08.08.2017 za predošlý mesiac – t.j. júl. Ide však osoby, ktoré podali daňové priznanie v riadnom termíne do – 31.03.2017. Zmena výšky poistného pre osoby, ktoré využili odklad na podanie daňového priznania príde nová výška poistného až v mesiaci október a teda úhrada sa musí zrealizovať najneskôr do 08.11.2017.

Povinné poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby vzniká iba takým osobám, ktoré mali príjmy vyššie ako je hodnota 5 298 EUR a to na základe podaného daňového priznania v riadnom termíne.

Pri úhrade je potrebné si overiť správnosť variabilného symbolu a taktiež špecifický symbol. V opačnom prípade bude Sociálna poisťovňa osobu písomne kontaktovať za účelom výberu poistného. Tí, ktorí hradia poistné po prvýkrát je nutné si zistiť správne číslo účtu príslušnej Sociálnej poisťovne.