Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
nárok na dávku v nezamestnanosti
dávka v nezamestnanosti

Nárok na dávku v nezamestnanosti – sezónne práce

Na základe informácie zo Sociálnej poisťovne je potrebné upozorniť osoby, ktoré vykonávali sezónne práce a žiadajú o dávku v nezamestnanosti, že musia splniť všetky zákonné podmienky, aby uvedenú dávku mohli získať. Viacerí sa môžu domnievať, že aj v prípade sezónnych prác stačí získať 730 dní poistenia v nezamestnanosti v posledných 4 rokoch pred tým, ako sa zaradia do evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce a nie v posledných 3 rokoch. Toto platí v prípade, ak poistenec mal pracovný pomer na dobu určitú a v posledných 4 rokov pred zaradením sa do evidencie nemal ani jeden deň pracovný pomer, ktorý by bol na dobu neurčitú. Prácu, ktorá je uzatvorená na základe dohody, nie je možné považovať za takú, ktorá je ekvivalentom práce na dobu určitú.

 

V prípade, že osoba pracovala na sezónnych prácach v zahraničí a žiada o dávku v nezamestnanosti na Slovensku, je nutné pre urýchlenie doručiť zo zahraničia všetky relevantné doklady, ktoré potvrdzujú pracovný vzťah s informáciu, že išlo o pomer, ktorý bol uzatvorený na dobu určitú.