Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY

Mzdy a personalistika

Spracovanie mzdy a personalistiky zahŕňajú:

– mesačné spracovanie miezd

– vypracovanie výkazov do poisťovní a na príslušný daňový úrad

– ročné zúčtovanie dane z príjmu

– vedenie mzdových listov

– vypracovanie potvrdení o príjme