Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
úrad Trnava
daňový úrad

Možné chyby v daňovom priznaní za rok 2015

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2015 má povinnosť podať každá fyzická osoba, ak bola výška jeho zdaniteľných príjmov viac ako 1901,67 EUR. Na podanie daňového priznania k dani z príjmov už ostávajú len 3 týždne.

Daňovník by sa mal vopred pripraviť na podanie daňového priznania:

 • Nachystať si tlačivo daňového priznania, ktoré je aktuálne
 • Či priznanie stihne podať v zákonom stanovenej lehote – ak nie, správcovi dane oznámi, že ho podá v predĺženej lehote (max. do 30.06.2016/30.09.2016 – ak mal príjmy vyplývajúce zo zahraničia)
 • Pripraviť si potrebné dokumenty, ktoré sú nevyhnutné na jeho vyplnenie.

 

Pri podaní priznania môže daňovník predísť chybám, ktoré sa každý rok pravidelne opakujú:

 • Disharmónia medzi podaným priznaním so vzorom tlačiva, ktoré je platné pre príslušného obdobie
 • Nesprávne vyplnenie príloh priznania, najmä prílohy týkajúce sa sociálneho a zdravotného poistenia
 • Nesprávne označené zdaňovacie obdobie
 • Nesprávne označenie druhu daňového priznania (riadne, opravné alebo dodatočné)
 • Nevyplnenie čísla DIČ v hlavičkách všetkých strán tlačiva
 • Neuvedenie SK NACE pri príjmoch z podnikania
 • Nekompletnosť podaného priznania a príloh (napr. nepredloženie všetkých strán priznania)
 • Nezaškrtnutie políčka – „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osobne podľa § 50“
 • V príslušných políčkach neuvedie daňovník svoj podpis

 

Ak sa daňovník rozhodne pre elektronické podanie daňového priznania, môže predísť viacerým chýbam, nakoľko ho software vopred upozorní hláškami na možné nesúlady.