Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
motorové vozidlo a daň
Daň z pridanej hodnoty a motorové vozidlo

Možné chyby v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel – 2017

Na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel ostáva subjektom už iba pár dní. Úhrada dane ako aj termín na podanie daňového priznania je 31. 01. 2017 (utorok). Radi by sme teda našich čitateľov upozornili na možné chyby, ktoré môžu v rámci daňového priznania nastať a návod na to, ako sa im vyvarovať.

  • treba si dať pozor na to, aby daňové subjekty okrem úhrady dane nezabudli daňové priznanie aj podať, alebo naopak, daňové priznanie subjekty podajú, ale zabudnú na jej úhradu. Priznanie je možné podať buď papierovo (neplatitelia dane z pridanej hodnoty), alebo elektronicky (platitelia dane z pridanej hodnoty alebo tie subjekty, ktoré majú zriadenú elektronickú komunikáciu s príslušným správcom dane).
  • v rámci elektronického podávania sa často stáva, že subjekt daňové priznanie pošle mylne niekoľkokrát, čo je považované za chybu. Treba si vo svojom prístupe skontrolovať – História komunikácie – odoslané dokumenty (popr. prijaté dokumenty), kde sa nachádza kompletný zoznam všetkých odoslaných dokumentov. V prípade, že Vám nastane takáto situácia, odporúčame sa čo najskôr spojiť so svojim správcom dane, aby ste sa dohodli na ďalšom postupe – podanie všeobecného podania, kde situáciu subjekt explicitne vysvetlí.
  • subjekty často krát nesprávne určia svoju predpokladanú daň, z ktorej sa budú hradiť preddavky. Preddavkom sme sa už venovali v našom článku – http://www.uctujto.sk/dan-motorovych-vozidiel-preddavky/. Taktiež subjekty mnohokrát ani nevedia, že im povinnosť preddavkov vznikla. Ak nastane takáto situácia, navrhujeme, aby sa subjekt skontaktoval so svojim správcom dane a preddavky čo najskôr uhradil, aby sa vyhol prípadnej pokute.
  • nesprávne zadanie platby (na základe prideleného OÚD). Subjekty pri úhrade musia použiť okrem svojho OÚD aj správne predčíslie účtu – 501163. VZOR: 501163/OÚD/8180. Platby sa zadávajú vo formáte IBAN, preto odporúčame si ho vopred overiť, a to cez IBAN konvertor príslušnej banky.
  • subjekty mnohokrát odovzdávajú nesprávne vyplnené alebo neúplné daňové priznania. Daňový úrad potom musí subjekty vyzývať, aby si náležitosti doplnili (často ide iba o mylný dátum, podpis, nesprávne zaokrúhľovanie a pod.).