Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
colný úrad Bratislava
colný úrad

Elektronické colné konanie od 01. 05. 2017

Legislatíva na Slovensku udeľuje od 01. 05. 2017 povinnosť realizovať elektronické colné konanie v prípade, ak zásielka bude prichádzať z tretích krajín prostredníctvom súkromnej kuriérskej spoločnosti a ak táto zásielka bude mať hodnotu viac ako 22 EUR. Uvedený proces bude občan povinný teda zrealizovať v prípade, ak ho nebude doručovať Slovenská pošta. Existuje však možnosť, že občan splnomocní prepravcu na tento úkon, avšak je nutné počítať s príplatkom za takúto službu. Takáto povinnosť vzniká rovnako aj pre spoločnosti v prípade, že službu nebude realizovať Slovenská pošta.

Ako takéto colné konanie bude vyzerať? V prvom rade je nutné počítať s určitými formalitami – a teda disponovať elektronickým podpisom, ktorý je možné získať zadarmo a to prostredníctvom nového elektronického občianskeho preukazu. Následne je občan povinný zaregistrovať sa na Centrálnom elektronickom priečinku a požiadať o zápis do Centrálneho registra finančnej správy. Tie spoločnosti, ktoré už v súčasnosti využívajú službu elektronického colného konania vo vývoze, tranzite a pri posielaní predbežných colných vyhlásení, tento krok nemusia opakovať. Elektronická prevádzka systému eDovoz už začala 11. júla minulého roka, avšak teraz v máji uplynul čas na to, aby sa firmy prispôsobili elektronickému spôsobu doručovania. Od mája bude colný úrad preberať vyhlásenia v listinnej podobe a to iba v prípade havarijného postupu.

Elektronická komunikácia je povinná aj pre držiteľov povolení, ktorí realizujú colné konanie v tzv. zjednodušenom postupe, kedy tovar nie je fyzicky prepravný na colný úrad, ale prebieha priamo v priestoroch hospodárskeho subjektu. V súčasnosti ešte stále platí prechodné obdobie, ktoré však skončí dátumom 01. 07.

V prípade, že subjekty majú problém s colným konaním, stránka Finančnej správy SR zverejnila kontakty, kde je možné sa na túto problematiku opýtať, nakoľko aj zástupcovia Finančnej správy SR sú si vedomí, že proces nie je jednoduchý.